Gå till innehåll

ABF - Unga Örnar

Unga Örnar och ABF inledde i december 2009 ett närmare samarbete inom ramen för ett nationellt utvecklingsprojekt. Båda organisationerna står inför stora utmaningar nu och i framtiden; ABF behöver stärka sin relation till åldersgruppen 25 år och yngre, medan Unga Örnar behöver vända sin negativa medlemsutveckling.

Projektets utgångspunkt är att Unga Örnar och ABF både kompletterar varandra, och har mycket som förenar. Unga Örnar är en verksamhetsorganisation för barn och ungdomar, medan ABF ordnar verksamhet för vuxna. Organisationerna delar arbetarrörelsens värderingar och vill ge människor möjlighet att bilda sig, växa och utvecklas.

Organisationerna känner varandra och samarbetar sedan gammalt i varierande omfattning runt om i landet. Det här projektet ska bidra till att flytta fram båda organisationernas positioner ytterligare, genom ett mera genomtänkt och ännu smartare samarbete. Det handlar både om operativa och strategiska insatser.

Läs mer i projektplanen.

 Projektledare är Ulrika Frykskog, vershametsutvecklare på Unga Örnar. Ulrika har över 20 års erfarenhet av arbete med informations- och kommunikationsfrågor.

Här finns en närmare presentation av Ulrika.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 13 november 2013.