Gå till innehåll

Alla ska ha rätt till att kunna delta i samhällslivet

En viktig uppgift för ABF är att medverka till att ge människor ökad insikt och kunskap så att de kan växa som människor och får ökade möjligheter att delta i samhället.

I vår strävan att nå dessa målsättningar måste ABF ständigt ompröva och ibland också fatta beslut om vägval och inriktningar. Tillgänglighetsfrågorna handlar i grund och botten om att ge alla människor möjlighet att delta i samhällslivet.

Krav på tillgänglighet ska med all rätt ställas på alla samhällsdelar. Ingen kan friskriva sig från kravet på att delta i ett arbete för att minska och ta bort hinder för tillgänglighet. ABF ska självklart vara ledande i detta viktiga demokratiska arbete. Allas lika rätt att delta utgör grunden i all samhällsomdaning och för ABF är detta en viktig del av vår värdegrund.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 13 november 2013.

ABF går från ord till handling

All verksamhet inom ABF ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning 2016. Det beslutade förbundsstämman 2012.