Gå till innehåll

Globala utmaningar

Vi lever i en globaliserad värld där länder, företag, organisationer, teknik, vetenskap, massmedier och kultur blir mer sammanflätade och beroende av varandra. Makten har delvis förskjutits från nationalstater till multinationella företag och finansiella globala marknader. Nyliberala krafter utnyttjar denna utveckling för att stärka kapitalismen och de fria marknadskrafterna på bekostnad av en jämlik välfärd och mänskliga, demokratiska och fackliga rättigheter.

globalautmaningar

Den marknadsstyrda globaliseringen innebär också att våld och förtryck av mänskliga rättigheter i ett land ökar osäkerheten över hela världen. En av vår tids stora utmaningar är att globalisera demokratin och demokratisera globaliseringen.

Arbetarrörelsen, folkrörelserna och folkbildningen tog en gång i tiden kampen för demokrati, mänskliga och fackliga rättigheter, en social och kulturell välfärd i Sverige. Nu är uppgiften att skapa band mellan nya och etablerade folkrörelser och likasinnade demokratiska krafter i Europa och övriga världen.

Det behövs kunskaper för att förstå vad som skapar förtryck och exploatering. Vi måste lära mer om och medverka i det nya motstånd som växer fram i den internationella solidaritets- och rättviserörelsen.

ABFs utmaningar

ABFs idéprogram


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 18 augusti 2010.