Gå till innehåll

Handikapprojektet

Det nationella projektet ABF och handikappförbunden siktar på att få fram fler företrädare för handikapprörelsen, att studieverksamheten ökar i handikappförening och förbund, öka tillgänglighetskompetensen inom ABF samt att handikappförbundens projektverksamhet sprids på ett brett sätt.

ABFs nationella handikapprojekt

Företrädarutbildningar
Syftet är att få fram fler och mer kompetenta företrädare för Handikapprörelsen genom att:

  • Utveckla en grundläggande företrädarutbildning
  • Genomföra cirkelledarutbildningar och kör utbildningar inom pilotområdena med materialet.

Ökad studieverksamhet i handikappföreningar och förbund
Syftet är att öka aktiviteten och studieverksamheten i handikappföreningar genom att:

  • Erbjuda fler relevanta och kvalitativa utbildningar
  • Att inspirera till att folkbildningens samtliga former används
  • Att skapa hållbara strukturer för den regionala och lokala studiesamordningen
  • Att förbättra rutiner och möjligheter att rapportera befintlig verksamhet

Öka tillgänglighetskompetensen inom ABF
Projektet ska under uppstarten av de nationella projekten tillhandahålla en tillgänglighetsresurs till samtliga projekt. Detta sker dels genom en gemensam utbildningsträff, dels genom att projekten själva har möjlighet att boka utbildningstillfällen under första halvåret 2010.

Även handikapporganisationerna ska kunna använda resursen genom att projektet erbjuder minst två ABF-föreläsningar.

Spridning av Handikappförbundens projekt
Projektet ska utveckla rutiner på central nivå (inom ABF och Handikappförbunden) för spridning av studiematerial som tas fram inom Handikappförbundens projektverksamhet. På detta sätt ska ABF kunna få stöd i att erbjuda fler relevanta verksamheter med hög kvalité och Handikappförbunden ska få större spridning och kanaler för att erfarenheterna från projekten verkligen kommer de breda lagren av aktiva till del.

Pilotområden för projektet:
ABF Ångermanland, avdelning
ABF Östra Småland, avdelning
ABF Östergötland, distrikt
ABF Västra Götaland, distrikt
ABF Södra östra Dalarna, avdelning
ABF Skåne, distrikt
ABF Gotland

Följ arbetet med ABFs nationella handikapprojekt på bloggen ABF och handikappförbunden


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 11 januari 2011.