Gå till innehåll

Folkbildning

Med mer än 100 år bakom sig har folkbildningen gett miljontals svenskar möjligheten att förverkliga sina drömmar och ambitioner, byggt kunskap på människors egna villkor och stärkt demokratin.

Folkbildning

”Studiecirkelns fader” Oscar Olsson beskrev folkbildning som bildning ”för folket och genom folket”. Människor samlas för att studera, diskutera, skapa och öva sig på olika saker, fritt och frivilligt, demokratiskt och jämlikt.
Läs mer om folkbildningens historia här

Idag består Folkbildningssverige av en rad studieförbund och folkhögskolor. Studieförbundens samorganisation heter Folkbildningsförbundet. ABF är det äldsta och största studieförbundet, med 59 medlemsorganisationer och 750 000 deltagare i studiecirklar och kurser årligen.
Läs mer om ABFs verksamhet här

Folkbildningen får ekonomiskt stöd av staten, kommunerna och landstingen. På så sätt kan studiecirklar och kurser bli tillgängliga för alla. Det statliga stödet fördelas av Folkbildningsrådet. Folkbildningens organisationer är samtidigt organisatoriskt och ideologiskt fristående från staten och utformar själva sin verksamhet.

Den största bildningsformen är studiecirkeln. Men även korta kurser, föreläsningar och kulturarrangemang är viktiga verksamhetsgrenar inom studieförbunden. Folkhögskolorna ordnar såväl långa som korta kurser. Det största ämnesområdet för studiecirklar är Konst och musik, följt av språk.
Läs mer om studiecirkeln här

Typiskt för folkbildningen är att deltagarna har stort inflytande över innehållet och tillvägagångssättet, att arbetsformerna är demokratiska. På så sätt har också studiecirklar och folkhögskolekurser fungerat som verkstäder i praktisk demokrati.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 3 maj 2011.