Gå till innehåll

Läsbryggan fortsätter - läs den nya foldern!

Läsbryggan 2012 – ett samarbete i Västernorrland mellan folkbiblioteken, länsbiblioteket och ABF. Läs den nya folder! Projektansökan ”Läsbryggan” föranleddes av Kulturrådets/Litteraturutredningens utlysning av medel för ett förbättrat samarbete mellan folkbildning och folkbibliotek med syfte att nå nya läsargrupper. Ansökan initierades av ABF och förbereddes och förankrades sedan genom diskussioner mellan länsbiblioteket och ABF, samt besök i alla kommuner och träffar med representanter för kommunbibliotek och ABF:s lokalavdelningar. Ansökan insändes i slutet av mars 2012 och beviljades Projekttiden blev kort och intensiv – aktiviteterna påbörjades i september 2012 och genomfördes under fyra månader. Under denna tid var en projektledare, Kent Eriksson som tidigare arbetat bl a på En bok för alla och med Läs för mej, pappa!, anställd på 75 %. (mer finns att läsa i rapporten, se nedan)

Bakgrund

Folkbibliotek  och  studieförbund  har  en  lång  tradition  av  samarbete.  På  många  orter  har  dock samarbetet gått i vågor och varit personberoende. Faktorer som tidsbrist och befintliga rutiner har också lagt hinder i vägen för ett samarbete, trots att båda parter önskat det. ABF och biblioteken i Västernorrland såg därför positivt på initiativet att ge ett stimulansbidrag till att bygga upp ett närmare och mer  hållbart samarbete.

Både ABF och folkbiblioteken har också goda erfarenheter av olika läsfrämjandeprojekt  och  tillfälliga  insatser,  erfarenheter  som  nu  kan  sammanföras  och  befrukta varandra.

Västernorrland   omfattar   243 000   invånare   fördelat   på   sju   kommuner,   samtliga   med   såväl huvudbibliotek som filialer. Sundsvall i söder och Örnsköldsvik i norr är de största kommunerna, medan Härnösand i länets mitt har traditionella funktioner som residensstad, länsstyrelse, domkyrka m m. Ånge,  Sollefteå och Kramfors har inslag av glesbygd med den problematik det innebär, medan Timrå kommun åtminstone i kulturellt hänseende kommit att fungera mer eller mindre som en förort till Sundsvall. Länet har en ”åldrande” befolkning och ohälsotalen är bland de högsta i landet.

Även arbetslösheten är hög, framförallt bland män i inlandskommunerna. Männens utbildningsnivå är också betydligt lägre än kvinnornas (ca 12 % har eftergymnasial utbildning, jämför med 22 % av kvinnorna).

Mål för Läsbryggan
För  att  motverka  den  bildnings-  och  kulturfientlighet  som  breder  ut  sig  bland  den  manliga befolkningen i alla åldrar, och som bottnar i bristande känsla av tillhörighet i litteratur och kultur, väljer Västernorrland att i en första fas rikta de lässtimulerande insatserna mot män och pojkar i alla åldrar, vars läsvanor och läsförståelse ligger på en betydligt lägre nivå än flickors och kvinnors.

Projektet riktas också till utlandsfödda män och andra generationens invandrare för att visa på kulturen som en väg in i samhället och skönlitteratur som vägen till språket (mer finns att läsa i rapporten, se nedan)

Ny folder om läsbryggan ! ->

Se rapporten i word- format->

Se rapporten i PDF- format ->


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 12 mars 2014.