Gå till innehåll

VÅR VERKSAMHET

Att delta i eller starta en studiecirkel är ett perfekt sätt för att kunna vidareutbilda sig och förkovra sig i nya ämnen som man är intresserad av.

Studiecirkel 1

Kamratcirkel

Till skillnad mot det traditionella skolarbetet där läraren är den som förmedlar kunskap, är studiecirkeln ett frivilligt sätt att gemensamt skaffa sig kunskaper i ett ämne.
Alla som deltar har ett gemensamt mål, och alla har ett gemensamt ansvar för att nå målet. Det är viktigt att man utgår från deltagarnas önskemål, erfarenheter och förmåga. Två cirklar med samma studiematerial kan alltså se helt olika ut. Det är detta som är studiecirkelns styrka!

Hur startar jag en kamratcirkel?

Cirkeln bör vara minst 4-5 deltagare. Samla dina vänner och finn ett gemensamt ämne.
 
Kontakta ABF-expedition, tel 021-4707500 eller maila, eller kom förbi.

Ni får hjälp med det praktiska för att komma igång med cirkeln.

På första träffen gör gruppen en plan tillsammans och bestämmer vad målet med cirkeln är och hur man gemensamt ska ta sig dit. Exempelvis måste man fundera på vilket studiematerial cirkeln ska använda sig av, det kan vara en bok, internet, besök på museum, föreläsare m.m.

Kostnadsersättning:
ABF ger viss kostnadsersättning mot kvitto för inköp av böcker eller annat arbetsmaterial som används i cirkeln. Kontakta expeditionen för mer information.

Sist men inte minst utser cirkeln vem som ska vara Cirkelledare i cirkeln.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 9 november 2011.