Gå till innehåll

Kultur

Kulturprogram genomförs inför publik och kan vara föreläsningar, utställningar, konserter, poesiträffar, teater, utställningar, debatter och seminarier.

Regler och riktlinjer
Kulturprogrammen ska vara meningsfulla för föreningens medlemmar. Därför ska de vara utformade så att människors upplevelser, delaktighet och möjlighet till eftertanke förstärks.

Tid och rum:
Kulturprogram genomförs vid ett tillfälle och med alla deltagare fysiskt närvarande, kulturprogram kan således inte ges på distans. Ett kulturprogram ska pågå minst 30 minuter. Ett kulturarrangemang som består av ett sammanhållet program med en eller flera medverkanden och vänder sig till samma publik räknas som en (1) aktivitet. För att kunna redovisa flera arrangemang samma dag krävs att de är tydligt avgränsade i tid och rum och att man byter publik. De ska också vara planerade och annonserade som olika program och inte i efterhand styckas upp i delar.

ABFs roll som arrangör:
ABFs roll som arrangör eller anordnare måste framgå såväl i inbjudan som i själva genomförandet av kulturprogrammet. När kulturprogrammet genomförs ska det alltid finnas en person närvarande som ABF utsett som ansvarig för arrangemangets genomförande och rapportering. Denna kan utses tillsammans med er förening.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 6 mars 2013.