Gå till innehåll

Annan folkbildningsverksamhet

När man vill bilda sig men önskar en annan form än studiecirkeln, då är det annan folkbildningsverksamhet man väljer.

Annan folkbildningsverksamhet kan genomföras i friare former än studiecirkeln. Sammankomsterna kan bestå av ett enda tillfälle, vara längre, ske oftare eller handla om olika saker varje gång. Under denna rubrik kan man exempelvis arrangera tematräffar, pröva-på-dagar eller kurser.

Regler och riktlinjer

Deltagaren:
Det kan finnas fler deltagare än i en studiecirkel, men minimum är tre deltagare inklusive ledaren. Deltagarna kan vara yngre än 13 år.

Studiematerial/Arbetsplan:
Vid aktivitetens början planerar deltagarna och ledaren gemensamt sitt studiearbete. Deltagarna ska ha tillgång till studiematerial och/eller studie-/arbetsplan. ABF ska godkänna både arbetets inriktning och gruppens ledare.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 25 oktober 2016.