Gå till innehåll

ABF Västra Götalands arbete för ett hållbart ABF

ABF distriktet vill vara en folkbildningsorganisation som ska inspirera, stå för bildning och sprida kulturupplevelser bland våra medlemsorganisationer. ABF är en idéburen rörelse med ett idéprogram fastlagt för hela förbundet. Detta program är vägledande för vårt sätt att arbeta för en demokrati som ger dess invånare inflytande och möjlighet att leva och verka i ett jämställt och integrerat samhälle där alla ges rätt att vara olika. Vi ska organisera och genomföra vår verksamhet så att den verkar för en hållbar utveckling.

I arbetet för hållbar utveckling ser vi att vi har uppgifter framför oss såväl när det gäller att höja kunskapsnivåer som att skapa och förankra policydokument och arbetssätt som kan vägleda oss mot en mer hållbar samhälsutveckling – detta gäller både den egna organisationen och verksamheten i stort.
Det vida begreppet hållbar utveckling förtydligas ofta som social-, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, och det är utifrån den breda basen vi vill arbeta. Exempel på områden där vi ser utmaningar att ta oss an är ”rättvis hälsa”, klassamhället och klimatfrågan.

För att börja hos oss själva, och leva som vi lär, har personal och styrelse tillsammans arbetat fram en hållbarhetspolicy att utgå ifrån. Vi arbetar kontinuerligt med att följa upp dessa frågor, utveckla vårt arbete och lära mer.

Vill du läsa vår hållbarhetspolicy; klicka på länken till vänster om denna text.

Har du frågor kring vårt arbete för ett Hållbart ABF?
Kontakta linda.noven@abf.se


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 19 september 2016.