Gå till innehåll

Medlemsorganisationer regionalt anslutna 2015 till ABF i Uppsala län

Afarvänner i Sverige

HjärtLung Uppsala län

Epilepsiföreningen i Uppsala län

Hörselskadades distrikt i Uppsala län

DHR De Handikappades Riksförbund Uppsala län

Reumatikerdistriktet Uppsala län

Celiakiföreningen i Uppsala län

Astma/Allergiförening i Uppsala läns

Uppsala läns diabetesförening

Neruroförbundet Uppsala län

RSMH Riksförbundet för social och mental  hälsa Uppsala län    

ILCO Riksförbundet för stomi-och reservoaropererade Uppsala län

SRF Synskadades Riksförbund, Uppsala län

HSO Handikappföreningarnas samarbetsorgan, Uppsala län

RPT Riksförbundet för Trafik-Olycksfalls-och Polioskadade, Uppsala län

RMT Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka Uppsala län

Stroke-Länsförening Uppsala

Uppsala läns Dövas förening

Uppsala läns Socialdemokrater för tro och Solidaritet

SSU Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Uppsala län

SAP Sveriges Socialdemokratiska  Arbetareparti i Uppsala län

Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund i Uppsala län

SKPF Svenska Kommunal  

Pensionärernas Förbund i Uppsala län

LO-distriktet i Mellansverige

Vänsterpartiet i Uppsala län

Ung Vänster

HSB

Hyresgästföreningen

Riksbyggen

PRO Pensionärernas Riksorganisation Uppsala län

Dyslexiförbundet FMLS Uppsala län

PRO Almunge
PRO Björklinge 

PRO Byggnads 

PRO Bälinge
PRO Eriksberg
PRO Fjärdingen 
PRO Fålhagen

PRO Gottsunda-Sunnersta

PRO Grafiska
PRO Knutby
PRO Kungsängen
PRO Norra Hagunda
PRO Posten
PRO Rasbo-Rasbokil
PRO Storvreta
PRO Svartbäcken  
PRO Södra Haglunda 
PRO Tuna-Stavby
PRO Vaksala-Danmark

PRO Vattholma

PRO Månkarbo kyrkby

PRO Söderfors

PRO Hållnäs

PRO Österlövsta

PRO Tierp

PRO Gårdskär

PRO Västland

PRO Enköping

PRO Fjärdhundra

PRO Södra Trögd

PRO Norra Trögd

PRO Håbo

PRO Älvkarleby-Marma

 PRO Vendel

 PRO Skutskär

 PRO Knivsta

 PRO Heby

 SRF Håbo

 PRO Tärnsjö

 PRO Östervåla-Harbo

PRO Vittinge

PRO Samorganisation Uppsala

PRO Samorganisation Tierp

PRO Kultur Uppsala

PRO Kultur Enköping

PRO Österbybruk

PRO Harg

PRO Östhammar

PRO Dannemora

PRO Öregrund

PRO Gimo

PRO Alunda

SKPF avd 38

SKPF avd 3

Skutskär/Älvkarleby Arbetarekommun

Enköpings Arbetarekommun

Knivsta Arbetarekommun

Uppsala Arbetarekommun

Tierp Arbetarekommun

Heby Arbetarekommun

Håbo Arbetarekommun

Östhammars Arbetarekommun

Vänsterpartiet Enköping

Vänsterpartiet Uppsala

Vänsterpartiet Tierp

Vänsterpartiet Heby

Vänsterpartiet Älvkarleby

Vänsterpartiet Håbo

Ung Vänster Uppsala

Enköping/Håbo Socialdemokrater för tro och   Solidaritet

Uppsala Socialdemokrater för tro och   Solidaritet

Uppsala Lokala Samorganisation

Enköpings Lokala Samorganisation

Byggnads Uppland

Handelsanställdas förbund avd 36

Kommunal Mitt

IF Metall Uppland

Transport avd 19

Sv Livsmedelsarb.förbundet Region Öst

Transport avd 41

SEKO Mellansverige

Hotell & Restaurang

Pappers avd 2

SRF Enköping

 

SRF Tierp

SRF Uppsala-Knivsta

RSMH-Knuten

RSMH Club Lindormen

RSMH-Håbo

RSMH Vallonerna

Hörselskadades förening Enköping

Hörselskadades förening Uppsala

Hörselskadades förening Tierp

Hörselskadades förening Skutskär/Älvkarleby

RBU Uppsala

Neuroförbundet Uppsala/Knivsta

HjärtLung Uppsala Knivsta

Reumatikerföreningen Uppsala/Knivsta

Reumatikerföreningen Enköping/Håbo

Reumatikerföreningen Tierp

Reumatikerföreningen Älvkarleby

Reumatikerföreningen Östhammar

Fastighets avd 18

Målarettan

Hyresgästföreningen Östhammar

Hyresgästföreningen Uppsala

Hyresgästföreningen Enköping

Astma-Allergiföreningen Östhammar

Astma-Allergiföreningen i Enköping-Håbo

Sv Elektrikerförbundet krets 9

Österby-Dannemora S-förening

Alunda S-förening

Östhammars diabetesförening

Kommunal U-a län sektion 12

Hrf Östhammar

HSO Östhammar

DHR Östhammar

Gimo S-förening

Öregrund S-förening

Östhammars S-förening

Sv Musikerförbundet avd 10

GS Avdelning 9

Laboremus S-studenter i Uppsala

Skutskärs Finska förening

Bålsta Finska förening

DHR Håbo

SRF Östhammar

Diabetesföreningen i Uppsala

DHR Uppsala

Musikföreningen Ljudbild Uppsala 


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 27 januari 2017.