Gå till innehåll

ABF tvingas lägga ner Musikfabriken

  • Tisdag, 10 januari 2017

ABF:s verksamhet vid Musikfabriken i Uppsala kommer att läggas ner från och med 28 februari 2017, vilket förutom att verksamheten försvinner också innebär att fyra anställda sägs upp pga arbetsbrist. 

Orsaken är att verksamheten har haft för stora kostnader för lokalhyra och personal samtidigt som intäkterna har varit för små från deltagare och verksamheten.

Det nya regelverket för statsbidrag har dessutom skärpt kravet ytterligare på en effektiv verksamhet i folkbildningens alla delar.
Därför har ABF i Uppsala läns styrelse och medlemsorganisationer tvingats fatta ett beslut vid sitt halvårsmöte om att stänga Musikfabriken.

Instrument och annan utrustning från Musikfabriken kommer att flyttas till Uppsala kommuns kulturcentrum och till ABF:s övriga lokaler i länet.

Musikfabriken har under flera år haft ekonomiska svårigheter och övrig verksamhet i avdelningen har fått tillskjuta medel.
År 2010 hade avdelningen 16,1 miljoner kronor i eget kapital. Vid bokslutet 2015 var det egna kapitalet endast 9 miljoner kronor. För 2016 används eget kapital för att finansiera det underskott som finns. Revisorerna har anmärkt på att avdelningen måste kunna bära sina egna kostnader.

Det nya statsbidraget från 1 januari 2016 ger avdelningen minskade intäkter. Det nya statliga uppdraget innebär att avdelningen ska nå fler unika deltagare och prioritera verksamhet för personer med funktionsnedsättning och personer som saknar 3-årigt gymnasium. Bidraget omfördelas varje år och ABF i Uppsala län behöver ställa om verksamheten utifrån de nya förutsättningarna. ABF i Uppsala län förlorar drygt 1 miljon kronor på det nya statsbidraget.

Agnes Jonsson ordförande för ABF i Uppsala län, tycker att det är tråkigt att Musikfabriken nu stängs:

 - Musikfabriken har haft en fantastisk bra och högkvalitativ verksamhet men tyvärr så får avdelningen inte de bidrag som vi behövs för att fortsätta med det. Vi kan inte årligen göra negativa resultat och det är anledningen till att vi behöver minska våra kostnader. Därför har vi beslutat att avveckla Musikfabriken, Agnes Jonsson.

ABF i Uppsala län omfördelar nu kostnaderna och satsar på följande under 2017:

-      Mötesplatser och lokal närvaro i länets alla kommuner.

-      Medlems- och samverkansorganisationer, särskilt PRO, fackliga och politiska organisationer samt funktionshindersrörelsen.

-      Utvecklings- och utbildningsresurser för våra föreningar samt kompetensutveckling för cirkelledare, styrelser och studieorganisatörer.

 

För ytterligare information kontakta Kristin Spolander, ombudsman och chef för ABF i Uppsala län: 0730-59 00 89

 

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 10 januari 2017.