Gå till innehåll

Economy for the common good

  • Torsdag, 11 februari 2016

Studiecirkel i ekonomi för Allmänhetens Bästa - ett förslag till en systematisk omställning

Dagens ekonomiska system förorsakar ett krislandskap både för miljön och för människor. Genom att varken stödja de inre värden som är viktiga för oss som individer, eller skydda de förutsättningar som gynnar en hållbar framtid, har detta system redan idag vållat miljöförstörelse av fruktansvärd skala. Det har ytterligare förstorat klyftan mellan de rika och de fattiga, de makthungriga och de maktlösa och har ideligen underminerat själva demokratins grunder. Följden är att otroliga 72 procent av människorna runt om i världen anser att dagens ekonomi misslyckas med att ta hand om jorden och samhället i sin helhet (se enkäten: https://goo.gl/wknqNU).

Den internationellt kände föreläsaren, författaren och talaren Christian Felbers förslag till ett alternativt ekonomiskt system - Ekonomin för Allmänhetens Bästa (ecogood.org) - har således förorsakat en häpnadsväckande respons: 6500 individer, 2000 företag, 250 föreningar, 65 politiker och 8 kommuner i ett flertal länder har på endast fem år sedan grundandet anslutit sig till det snabbt växande nätverket. Precis som dagens marknadsekonomi bygger hans ekonomiska modell på privat företagande och individuell initiativ. Däremot konkurrerar affärsverksamheter i det nya systemet inte mot varandra för högst profit utan koopererar i syfte att uppnå den största möjliga allmännyttan. De mest framgångsrika företagen, dvs. de som agerar socialt ansvarsfulla, ekologiskt kloka, demokratiska och solidariska, erhåller juridiska och marknadsfördelar.

Om du är intresserad, kontakta Anja Moum Rieser: anjamrieser(at)gmail.com

Läs mer HÄR

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 11 april 2016.