Gå till innehåll

KRÖNIKA: ABF ger oss möjlighet att mötas

  • Fredag, 27 januari 2017

Vår livskunskap och erfarenhet är unik för mig och dig. Men i ett möte kan det skapas möjlighet till hopp och tillit till den egna kraften. I ABF finns mötesplatserna.

Mitt första möte med ABF ligger många år tillbaka i tiden. Jag var nybliven mamma till vår första son, som hade svåra allergier, och kände mig helt maktlös i att hantera vår livssituation.

Den första studiecirkelns känsla av trygghet, gemenskap och ökade kunskaper finns fortfarande levande hos mig efter snart 50 år. Studiecirkeln ledde mig in i funktionshinderrörelsen och ett fortsatt aktivt arbete med studieverksamhet. Studiecirkeln och andra delar inom folkbildningen är ett viktigt ben som funktionshinderrörelsen vilar på.

Att lära sig mer om den egna eller anhöriges funktionsnedsättning är en förutsättning i dag för att kunna leva ett bra liv. För att på ett bra sätt kunna förmedla de erfarenheter och kunskaper som finns inom rörelsen till hela samhället krävs också kunskap. Kunskaper som vi gemensamt i studieverksamhet kan utveckla.

I dag sker en fantastisk utveckling av teknikberoende informationen. Men alla kan inte ta del av den. En av vår rörelses viktigaste områden just nu är att se till hur våra medlemmar kan ta del av den tekniska utvecklingen. Allt mer i kontakterna med kommunerna och hälso- och sjukvård, som är viktiga kontakter för många av våra medlemmar förutsätter teknik av något slag, som många saknar idag.

Det är ett stort utvecklingsarbete som ligger framför funktionshinderrörelsen och ABF. Gemensamt kommer vi att klara av det!

Alla möten mellan människor förmedlar kunskap och erfarenheter och skapar utveckling. Det känns bra att i ABF:s verksamhetsplan för 2017 betonas vikten av ett utvecklingsarbete tillsammans funktionshinderrörelsen. Det behövs och flera av våra organisationer har i sina verksamhetsplaner betonat vikten av mötesplatser för att utveckla sin studieverksamhet, kulturaktiviter och ta del av andra aktörers verksamhet.

Funktionshinderrörelsen och ABF tillsammans kan skapa mötesplatser där inspiration och erfarenhetsutbyte blommar!

Maud Sundqvist
Studieintresserad styrelseledamot i HSO Enköping och ordförande i HSO:s och ABF:s studieråd.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 27 januari 2017.