Gå till innehåll

Medlemmar berättar

 


Brita TörnellBrita Törnell, Förbundet Blödarsjuka i Sverige:

- Studiematerialet Kvinna och Blödarsjuk som vi tog fram i samarbete med ABF är jätteviktigt för kvinnorna i vårt förbund. De möts ständigt av okunskap, inte minst inom sjukvården. Folk känner inte till att kvinnor kan vara blödarsjuka utan ser det som en typiskt manlig sjukdom. Boken vänder sig både till de blödarsjuka kvinnorna med anhöriga och till sjukvården. Vårt mål med studiesatsningen är framförallt att vårdpersonalen ska lära sig att ta kvinnorna på allvar och inte vifta bort det med "så mycket kan man väl inte blöda" när de berättar om sin oro efter en förlossning eller i samband med ett missfall.

Peo LindahlPeo Lindahl, STROKE-Riksförbundet:

- När vi och ABF anordnade en helgutbildning för våra förtroendevalda lärde de sig bland annat att inventera den egna föreningen och fråga sig hur de skulle vilja att det ska vara. Utbildningen ägde rum på fem folkhögskolor och lockade deltagare från 51 av våra sammanlagt 60 föreningar. Vi gick igenom hur man når ut till medlemmarna på ett bra sätt och vad man kan erbjuda dem för att det ska kännas intressant att vara med i föreningen. Vi hade föreläsningar, erfarenhetsutbyten och grupparbeten. När de gick hem ville de veta när nästa kurs skulle vara och beklagade att utbildningen inte hade funnits när de själva var nya.

Susanne LundSusanne Lund, Svenska Epilepsiförbundet:

- Tillsammans med ABF arrangerade vi en helg-kick-off för ordföranden och vice ordföranden i våra lokalföreningar. Vi bjöd på nyttiga kunskaper om kroppsspråket som alla använder, om hur man får nya medlemmar och behåller de gamla, men också på roligheter som middag med hatt där det var päls, blommor och allehanda kreationer på huvudet. Det här var en inspirerande helg där alla blev säkrare i sina roller och tryggare med organisationen. Att deltagarna blev bekräftade i sina uppdrag och kände samhörighet med varandra var också en vinst. Vetskapen om att det finns andra som har samma problem och funderingar är viktig.

Katherine WiklundKatherine Wiklund, Riksförbundet Attention:

- Vårt studiematerial heter Kunskap gör skillnad och handlar om våra medlemmars funktionsnedsättningar som bland annat är ADHD, DAMP, Aspergers och Tourettes syndrom. Det viktigaste resultatet av samarbetet med ABF är att våra medlemmar i lokalföreningarna nu kan samlas kring ett bra grundmaterial som är framtaget enbart för deras skull. Boken handlar om allt från vilka behandlingsmetoder som finns till hur det känns att få sin diagnos. Under arbetets gång hade sex av våra medlemmar ett nära samarbete med författaren kring allt från begreppsdefinitioner till hur mycket text det skulle vara på varje sida.

Lennart Pettersson, IF MetallLennart Pettersson, IF Metall:
”Vi har jobbat ihop med ABF i många år och har insett att nyckeln till bra studieverksamhet är samarbete. När vi tillsammans med ABF utbildar våra studieorganisatörer och handledare får de bland annat lära sig hur man möter människor, hur man hanterar en situation och hur man ger folk ett svar på en fråga så att de inspireras att söka mer kunskap på egen hand. Det kanske viktigaste i utbildningen för studieorganisatörer är insikten om att det är ett socialt uppdrag. Att skicka fina program med kursutbudet ger inte så mycket jämfört med när man kan fånga någon i en konkret situation och fråga ’skulle du vilja lära dig mer om…”

Jorge Alvarez, Bolivianska riksförbundetJorge Alvarez, Bolivianska riksförbundet
”ABF är vår partner i mycket av vår verksamhet: studiecirklar, kultur, ungdomsseminarier och den årliga riksträffen som avslutas med ett stort karnevalståg. Tack vare att ABF har utbildat vårt förbund i projektkunskap har vi kunnat genomföra flera framgångsrika projekt. Exempelvis har vi tillsammans med ABF startat en radiostation i staden Oruro i västra Bolivia. Syftet med stationen är bland annat att främja alfabetiseringsprojekt och studiecirkelverksamhet. Att ABF blev vårt studieförbund har varit lyckat. Vi känner oss hemma eftersom vi har samma grundläggande värderingar.”


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 8 maj 2012.