Gå till innehåll

Om studiecirkeln

I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. Studiecirkeln kan handla om nästan vad som helst. Man kan till exempel studera engelska, diskutera miljöfrågor, lära sig spela gitarr eller göra film.

En studiecirkel består av 3-12 personer. I undantagsfall kan en cirkel bestå av upp till 20 personer, om man kan motivera en större grupp - det kan till exempel handla om en kör eller en teatergrupp. Oftast träffas man en gång i veckan under en eller ett par månader, minst tre gånger.

Att vara med i en studiecirkel skiljer sig från att gå i skolan. Man deltar fritt och frivilligt, det finns ingen färdig kursplan, och alla deltagare är med och påverkar innehållet och upplägget. I en studiecirkel tar man vara på allas erfarenheter.

Istället för en lärare finns det en cirkelledare. Han eller hon fungerar som en guide och inspiratör, och leder gruppens arbete framåt. Cirkelledaren kan sitt ämne, men det är i samspelet mellan cirkelledaren, deltagarna och studiematerialet som ny kunskap växer fram.

Starta en studiecirkel


Under rubriken "Kurser och studiecirklar" hittar du alla våra färdiga cirklar som du kan anmäla dig till. Men du kan också starta en egen studiecirkel! Vi hjälper dig att komma igång, samla fler deltagare och göra en planering. Du kan också delta i en av ABFs cirkelledarutbildningar.
Läs mer om hur du startar en studiecirkel


En demokrativerkstad

Studiecirkeln är en demokratisk studie- och diskussionsform som bygger på allas aktiva deltagande. Att delta i en studiecirkel innebär därför samtidigt att man tränar sig i att lyssna på andra, tänka kritiskt och fatta gemensamma beslut. Det blir som en verkstad i praktisk demokrati.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 7 november 2012.