Gå till innehåll

Samarbeta med ABF

Varje år planeras mängder av verksamhet i föreningar runtom i landet. ABF kan hjälpa till med alla frågor som handlar om studier och pedagogik. Vi kan vara bollplank och inspirera med idéer om hur ni kan planera studieverksamhet och föreläsningsserier eller hur ni kan använda kultur i föreningsarbetet. Hos oss kan ni också få hjälp med bland annat lokaler och med att lägga upp era kurser.

Medlemmarna i er förening får ny kunskap och nya insikter genom medlemskapet i eller samarbetsavtalet med ABF. Studiecirklar, tematräffar och kanske specialskrivna studiematerial gör medlemmarna bildade inom ert område.

Utnyttja vårt kontaktnät

ABF finns nästan överallt och har ett stort kontaktnät inom föreningsvärlden. ABF kan fungera som en mötesplats där ni knyter kontakter med andra föreningar som ni kan samarbeta med! Det finns ofta fler beröringspunkter än man tror. Man blir starkare om man är flera som samlas kring en gemensam fråga, till exempel att driva igenom en förändring i kommunen eller göra en större studiesatsning.

Medlemskap eller samarbetsavtal?

En organisation som blir medlem i ABF centralt uppfyller medlemskriterierna: medlemsantalet ska vara minst 3.000, verksamheten ska finnas i minst hälften av landstingsområdena och organisationen ska dela ABFs värderingar och ideologiska grund. Som medlemsorganisation kan ens företrädare bli nominerade till lokala ABF-styrelser eller till förbundsstyrelsen.

Ett annat alternativ är att ansöka om lokalt medlemskap hos sin närmaste ABF-avdelning. Då kan man ha formellt inflytande i ABF på orten.

Man ansöker om att bli medlemsorganisation hos ABF genom att skicka ett brev med en förfrågan, och bifoga föreningens stadgar och verksamhetsberättelse.

Ledar- och styrelseutbildningar

ABF har utbildningar i flera steg för de av era medlemmar som vill bli cirkelledare. Första steget är en introduktionsutbildning som följs av grund- och fortsättningsutbildningar. Som avslutande cirkelledarutbildning finns en 10-poängskurs i folkbildningspedagogik i samarbete med Linköpings universitet.

 Vi har lång erfarenhet av föreningsverksamhet och erbjuder styrelse-, funktions- och ledarskapsutbildningar som ger era medlemmar de kunskaper de behöver för att vara till exempel kassör eller ordförande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 9 november 2017.

Vill ni bli medlemmar?

Omslag till broschyren Med i ABF

I denna broschyr finner ni info om medlemskapet i ABF!

Kulturkatalog för föreningar

Här finner du bokningsbara kulturprogram till dina föreningsmöten!

Blankett för kulturrapport

ABFs medlems- och samarbetsorganisationer ska rapportera in de arrangemang som genomförts i föreningen.