Gå till innehåll

Verksamhet

Inom ABF ryms en mängd olika verksamheter. Det man oftast kommer i kontakt med först är de studiecirklar som vi erbjuder allmänheten, det vi kallar Öppna torget. Dessa finner du under rubriken "kurser och studiecirklar" här ovan.

Utöver dessa finns också många kamratcirklar - grupper som bedriver egna studier och får stöd och hjälp med t.ex. material och lokaler via ABF. Du kan själv starta en cirkel i ett ämne du är intresserad av, följ länken i högerspalten!

Vi har även mycket kursverksamhet som arrangeras i samarbete med våra medlemsorganisationer, främst arrangörsutbildningar, styrelse- och föreningskunskap samt olika fackliga och politiska utbildningar. En del av dessa erbjuds även till allmänheten. Vi hjälper även nya föreningar som behöver stöd. Vill du veta mer, kontakta oss!

Ett annat prioriterat verksamhetsområde för ABF är kulturevenemang och föreläsningar. Våra aktuella evenemang hittar du här ovan under fliken "evenemangskalendern." Här finner du också information om hur du går till väga om du har en idé om ett eget arrangemang som du vill genomföra!

Förutom kurser, kulturevenemang och studiecirklar jobbar vi även med uppdragsverksamhet och olika projekt. Du kan läsa mer om dessa i rubrikerna till vänster.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 5 april 2011.

Kultur för alla - vårt uppdrag

Kurser och studiecirklar i svenska, litteratur och retorik

Kultur är inte bara ett privilegium för de välbärgade och välutbildade, utan är en viktig del av folkbildningen och demokratin. Därför satsar ABF särskilt på kultur och ser det som en av våra utmaningar.