Gå till innehåll

Mötesplats 2020

Mötesplats 2020 har varit en värdefull hjälp för människor att hitta vägar för att komma framåt i livet, genom att stärka sig själva, utvecklas eller att skaffa en utbildning eller ett jobb. Projektet är nu avslutat, men ABF är självklart intresserade av att fortsätta denna viktiga verksamhet i någon form.

Logga Mötesplats 2020

Aktiviteter i Mötesplats 2020
Flera gånger i veckan har vi arbetat med händerna: betonggjutning, mosaik, målning, decoupage, sömnad, sticka och virka. Det mesta vi producera har kommit från redan använda saker som vi gjort om så att de blir fina igen, så kallat återbruk.

Vi har stöttat våra deltagare som efterfrågat extra stöd eller hjälp för att förstå krångliga papper som skickats hem. Hos oss har det också funnits en arbetskonsulent, som gett tips och idéer om hur man ska göra för att lättare få ett arbete eller komma igång med studier. Vi har också hjälpt våra deltagare med ekonomin, genom vårt samarbete med Eksam (Ekonomiskt samverkancentrum).

Vi har även erbjudit bland annat data, körkortsteori och svenska, hälsocirklar, sommaraktiviteter för familjer mm. I alla aktiviteter har vi välkomnat våra deltagares barn att vara med om de haft svårt att ordna barnvakt.

Vi har samarbetat med Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, genom Komjobb och Jobb på sikt, Arbetsförmedlingen samt Försörjningsstöd i Örebro.

I våra verksamheter har det gått bra att göra sig förstådd på svenska, kurdiska, arabiska, turkiska, engelska och teckenspråk. 

I projektet har det varit viktigt att alla som är med blir lika mycket lyssnade på och känner att de har makt över sitt eget liv, vilket passar bra in med hur vi tänkt i Mötesplats 2020, där egenmakt är ett ord som är centralt.

mötesplats 2020


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 21 juni 2017.

Rapport Mötesplats 2020

Här kan du ta del av en rapport om projektet Mötesplats 2020 i Oxhagen.

Läs rapporten