Gå till innehåll

Teckenspråk för nybörjare, Örebro kommun

  • Måndag, 10 oktober 2016

Lär dig grunderna i det svenska teckenspråket! Cirkeln vänder sig till dig som arbetar i kommun eller landsting. 

Örebro är Europas teckenspråkshuvudstad. Här finns Europas största tolkcentral, skolor med riksintag och en mängd andra verksamheter som riktar sig till döva och hörselskadade. Med ett stort antal teckenspråkiga medborgare finns det också ett stort behov av kommun- och landstingsanställd personal med teckenspråkskompetens.

Här får du lära dig ett nytt, spännande och visuellt språk som du har stor använding av i vardagen. Efter avslutad cirkel kommer du att kunna kommunicera i vardagssamtal på teckenspråk.Vi går igenom alfabetet, siffror, vardagliga tecken och enklare dialog. Finns önskemål, så kan vi inrikta oss på till exempel ord som används inom vårdyrket. Cirkeln ger också en ökad förståelse och kunskap kring svenska teckenspråkets struktur och grammatik, samt kulturen inom den teckenspråkiga världen.

Passande dag och tid bestämmer du/din personalgrupp tillsammans med oss!
Avgift: 6 tillfällen, 900 kr.

Cirkelledare är Maria Jonsson, själv fullt teckenspråkig och med lång erfarenhet att lära ut svenskt teckenspråk.

Flera fackförbund inom LO subventionerar medlemmarnas deltagaravgift på studiecirklar hos ABF. Hör efter med din fackliga organisation innan du anmäler dig.
Tänk på våra allergiker - kom doftfri till våra verksamheter.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 10 oktober 2016.