Nätverk

Nätverk

Internationellt - solidaritet, engagemang och folkbildning

- Det är som Jan Eliasson sa en gång: ” Om ABF hade bildats idag så hade det bildats ett världs-ABF”. Det vi gör här hemma påverkar människor i andra länder och det som händer i andra delar av världen påverkar oss i allra högsta grad, säger Kristin Spolander, verksamhetschef och ansvarig för ABFs internationella verksamhet.

Idag är det lätt att skapa kontakt med människor i andra delar av världen, inte minst tack vare internet och sociala medier. ABF kan ta fram ett studiematerial om exempelvis Palestina och starta studiecirklar på nätet där deltagare från Sverige kan diskutera med andra människor från andra delar av världen.

 
- Vi kan inte isolera ABF till enbart Sverige. Folkbildningen är en unik kraft för att bygga demokrati och förbättra människors liv, säger Kristin Spolander.

Allt hänger ihop oavsett var i världen människor bor, menar Kristin Spolander. Det internationella arbetet inom ABF behövs för att motverka klassamhällen, för att vi ska kunna möta klimathoten, för sysselsättningen, för att förbättra människors levnadsvillkor.

- Med vår internationella verksamhet visar vi solidaritet, vi sprider folkbildning och vi folkbildar om världen i Sverige och det är dessa bitar som vi nu också vill arbeta mer med. ABF och folkbildning behövs för att bygga demokratiska samhällen, säger Kristin Spolander.

Folkbildningen väcker känslan av demokrati hos människor som vuxit upp med förtryck och korruption. Deltagarna kan, i studiecirkeln, för första gången få uppleva att deras tankar och deras åsikter har ett värde, menar hon. 

- Det är klart att vi kan skriva ”alla människors lika värde” men att delta i en studiecirkel och att få känna att det jag säger är värdefullt, att människor lyssnar på mina åsikter. Det är häftigt att se hur deltagarna från andra delar av världen växer och får bättre självförtroende när de går en studiecirkel. Det är kraften i folkbildningen.

Om sidan

GlobalKoll är ABFs webbplats för internationell verksamhet där vi kommer att diskutera, samla studiematerial, information, artiklar, tips, filmer… Ja olika sätt som bidrar till att ta hand om och utveckla engagemang. Bli en del av att göra en annan värld möjlig!

Kontakt

 


sabflogo