Om Globalkoll

Global Respekt

Global Respekt - grundkurs i globalisering och mänskliga rättigheter

Hur lever arbetaren som tillverkar dina kläder? Hur är det möjligt att det fortfarande finns slaveri och tvångsarbete i världen och varför är fria fackföreningar förbjudna i Kina? Vad kan arbetarrörelsen i Sverige göra för att världen ska bli mer rättvis? Detta är frågor som diskuteras i boken Global Respekt. Läs på egen hand eller tillsammans med andra i en studeicirkel.

Global Respekt handlar om makt och demokrati, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter. De olika kapitlen Denna länk leder bort från Abf.se tar upp stora och komplicerade frågor på ett grundläggande sätt och med fokus på det globala arbetslivet. Global Respekt gavs första gången ut 2004. Denna utgåva är uppdaterad och innehåller helt nya avsnitt om bland annat klimathoten, migration, finanskrisen och hur arbetarrörelsen kan agera mot högerpopulism.

Redaktörerna Anna-Lena Lodenius och Mats Wingborg, som skrivit alla nya avsnitt, är båda journalister och författare med inriktning på globalisering och fackliga frågor. Enskilt och gemensamt har de skrivit en rad böcker om bland annat högerpopulism och migrantarbetare.

”Svaret på globaliseringen kan aldrig vara isolering. Tvärtom måste det vara gemensam, global organisering. Med syftet att stå upp för alla människors lika värde och rätt – överallt”. Det skriver Jens Orback, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center, Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande för LO och Helén Pettersson, ordförande ABF i förordet till Global Respekt.

Boken ges ut av Palmecentret, ABF och LO på Premiss förlag. Du kan läsa boken på egen hand men också tillsammans med andra i en studiecirkel. Ta gärna kontakt med ABF där du bor.

Boken "Global respekt" finns att beställa på Premiss förlags hemsida Denna länk leder bort från Abf.se 

Du kan också ladda ner de olika kapitlen Denna länk leder bort från Abf.se och läsa på skärmen eller skriva ut.

Om sidan

GlobalKoll är ABFs webbplats för internationell verksamhet där vi kommer att diskutera, samla studiematerial, information, artiklar, tips, filmer… Ja olika sätt som bidrar till att ta hand om och utveckla engagemang. Bli en del av att göra en annan värld möjlig!

Kontakt

 


sabflogo