Studier

Mänskliga rättigheter

Amnesty behandlar fyra teman:

Inloggning krävs men det är gratis att registrera sig (registrera dig)

Yttrandefrihet: Ditt ord är fritt

Flyktingar och migranter: En värld i rörelse

Dödsstraff, tortyr ocg rättsäkerhet: "De kan döda mig när som helst"

Fattigdom och rätten till ett värdigt liv: Skilda världar

Om sidan

GlobalKoll är ABFs webbplats för internationell verksamhet där vi kommer att diskutera, samla studiematerial, information, artiklar, tips, filmer… Ja olika sätt som bidrar till att ta hand om och utveckla engagemang. Bli en del av att göra en annan värld möjlig!

Kontakt

 


sabflogo