Biståndsprojekt

Biståndsprojekt

Sverige är ett av mycket få länder som avsätter minst  0,7 % av sitt BNP till bistånd, trots att  alla FNs givarländer var överens om det, för att milleniemålen skulle uppfyllas till 2015.

Många människor har kommit upp över fattigdomsgränsen särskillt i Asien. Men de fattigaste i världen blir fortfarande allt fattigare, speciellt i Afrika.

Långt över en miljard människor kan inte äta sig mätta. Främst gäller detta kvinnor, barn och minoritetsgrupper av olika slag. Nästan en miljard vuxna människor är fortfarande analfabeter.

I många så kallde demokratier kan människor rösta , men i många av dessa länder finns det ingen yttrandefrihet, tryckfrihet eller organisationsfrihet.

Fattigdom, maktlöshet och rädsla  är en del av mångas vardag.

I Sverige har vi lyckats bra tack vara att vi organiserat oss och byggt en demokratisk stat med välfärdssystem, transfereringar och likhet inför lagen.

Vi vet att marknadsekonomi inte räcker. Marknaden måste hållas i schack och kompletteras. Detsamma gäller i världen. Därför vill vi stötta, inspirera och lära oss av alla dem som kämpar för sin rätt till vardagsmakt och makt att i gemenskap förändra sina samhällen.

Svensk arbetarrörelse har alltid varit internationell och solidarisk. Därför är samarbete med bröder och systrar ute i världen en självklarhet.

Svenskt bistånd utgår från UD och  SIDA. Av SIDA:s biståndsmedel går ca  8% till godkända ramorganisationer för att föreningslivet ska kunna bedriva organisationssamarbeten med sina systerorganisationer ute i världen.

Palmecentret, LO-TCO Biståndsnämnd och SHIA är sådanan ramorganisationer precis som ForumSyd. Du kan läsa mer om dessa organisationer  och deras verksamheter  och hur du och din organisation kan delta, via länkarna här:

Palmecentret

LO-TCO Biståndsnämd

SHIA

Forum Syd

We effect

Om sidan

GlobalKoll är ABFs webbplats för internationell verksamhet där vi kommer att diskutera, samla studiematerial, information, artiklar, tips, filmer… Ja olika sätt som bidrar till att ta hand om och utveckla engagemang. Bli en del av att göra en annan värld möjlig!

Kontakt

 


sabflogo