Biståndsprojekt

Palmecentret

 

Palmecentret arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Det gör vi med människor världen över. Vårt mål är att ge makt åt människor att förändra sitt samhälle och därmed sina egna liv.

  

Internationella utvecklingsprojekt

Palmecentret samarbetar med människor och organisationer världen över, bland annat i Brasilien, Burma, Sydafrika, Palestina och Moldavien. Genom våra utvecklingsprojekt arbetar vi för att ge makt åt människor att förändra sitt samhälle och därmed sina egna liv. Kvinnor, ungdomar och aktiva på gräsrotsnivå är prioriterade målgrupper. Den svenska arbetarrörelsens stora internationella nätverk gör det möjligt att i alla länder samarbeta med partners som delar våra värderingar.
Vårt samarbetsavtal med Sida finansierar större delen av våra projekt men de pengar som Palmecentret samlar in är helt avgörande för verksamheten.

Partiinriktat demokratistöd
Genom det partiinriktade demokratistödet stödjer Socialdemokraterna och Palmecentret uppbyggnaden av socialdemokratiska systerpartier runt om i världen. Det gör vi både i länder som har demokratiska system, men svaga sådana, och i diktaturer som Vitryssland och Zimbabwe. Samarbetet fokuserar på utbildning för partiernas ledningar och medlemmar, utveckling av organisationerna och erfarenhetsutbyte. Den svenska arbetarrörelsens erfarenhet och kunskap om folkrörelsers roll i demokratiarbetet är vår styrka. Svensk arbetarrörelse har själv organiserat och mobiliserat människor som velat åstadkomma förändringar som kommer alla till del. Denna erfarenhet ger unika möjligheter att stödja andra.

Kunskap och debatt om demokrati, mänskliga rättigheter och fred
En viktig uppgift för Palmecentret är att sprida kunskap om och diskutera internationella frågor. Vi vill stimulera debatten. Vi anordnar seminarier och öppna möten där våra samarbetspartners, politiker, experter och debattörer medverkar. Vi ger också ut böcker och studiematerial. För de som är aktiva i vår verksamhet
finns särskilda material som stöd för arbetet. De kan även laddas ned från vår hemsida.

HÄR kan du läsa mer om var vi jobbar, med vilka vi samarbetar och vad vi gör.

 

 

Kontakt och mer info:

Palmecentret

Om sidan

GlobalKoll är ABFs webbplats för internationell verksamhet där vi kommer att diskutera, samla studiematerial, information, artiklar, tips, filmer… Ja olika sätt som bidrar till att ta hand om och utveckla engagemang. Bli en del av att göra en annan värld möjlig!

Kontakt

 


sabflogo