Biståndsprojekt

Olof Palmes Minnesfond

 

Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet instiftades av Olof Palmes familj och den socialdemokratiska partistyrelsen för att hedra hans minne.

Ett stipendium från Olof Palmes minnesfond kan göra skillnad för en enskild person eller för många. Nya erfarenheter och tankar hos människor kan skapa ringar på vattenytan och förändra verkligheten i Sverige eller någon annan stans i världen.

Varje år får fonden in ca 800 ansökningar från ungdomar, skolor och organisationer som på olika sätt vill arbeta för ökad internationell förståelse och mot rasism och främlingsfientlighet.

Fondens syfte är att genom stipendier och bidrag

*   främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och studier kring fred 
     och nedrustning

*   stödja arbetet mot rasism och främlingsfientlighet

*   samt att på andra sätt verka för internationell förståelse och gemensam 
     säkerhet.

Fonden har även gjort punktinsatser.

 

Kontakt och mer info:

http://www.palmefonden.se/index.php

 


Om sidan

GlobalKoll är ABFs webbplats för internationell verksamhet där vi kommer att diskutera, samla studiematerial, information, artiklar, tips, filmer… Ja olika sätt som bidrar till att ta hand om och utveckla engagemang. Bli en del av att göra en annan värld möjlig!

Kontakt

 


sabflogo