Gå till innehåll

Berätta för ABF!

Berätta för oss! Utan information från människor med insyn skulle många missförhållanden aldrig komma fram i ljuset. Vi garanterar alla som önskar anonymitet. Här kan du lämna uppgifter till oss som kan vara känsliga. Vi läser allt som kommer in och tar tid på oss att granska.

Kontaktuppgifter

Du kan vara anonoym, (lämna i så fall kontaktfälten tomma) men det är en fördel för oss om du lämnar kontaktuppgifter. Vi kan behöva kompletterade uppgifter för att komma vidare.

Med vänlig hälsning!

ABF


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 26 januari 2016.