Gå till innehåll

Samhällsförändring

Ända sedan starten 1912 har ABF varit en arena för engagemang och samhällsförändring där bildningen hela tiden har spelat en betydande roll. Genom studiecirklar, föreläsningar och kulturverksamhet har människor byggt kunskaper, utbytt erfarenheter, skapat och agerat tillsammans.  

Skriva filmmanuscirkel
Samhället, som det ser ut idag, präglas av klasskillnader, fördomar, gamla traditioner, våld, utsatthet, och utanförskap som alltjämt måste bekämpas. För ABF är det en självklar kamp som aldrig får stanna.

Därför pågår det inom ABF, runt om i Sverige, varje dag mängder av stu­diecirklar, föreläsningar, utställningar och kurser kring viktiga samhällsfrågor.

Varför inte starta en egen studiecirkel om frågor i samhället som du vill förändra? Tillsammans gör vi en annan värld möjlig.

Starta en studiecirkel


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 29 november 2013.

Våld i nära relationer

 I kampen mot våldet har ABF Gotland startat studiecirkeln ”Våld i nära relationer”.

 

"Hej. Jag heter Jan-Eric och jag är bög"

Med föreläsningar och samtal vill Jan-Eric Borneblad att vi ska se hela människan, att fördomar och förutfattade meningar om HBT-personer ska raseras.