Gå till innehåll

Starta en studiecirkel

Presentera din idé. Kontakta ABF där du bor. Vi hjälper dig med studieplan och anmälan. Om cirkeln blir godkänd – samla ihop minst tre deltagare. Kör igång! Fråga oss gärna om tips, råd och regler.

Vad är en studiecirkel?
En studiecirkel är en grupp människor som träffas regelbundet och studerar tillsammans. En studiecirkel har en cirkelledare och cirka 3-12 deltagare. Varje studiecirkel är unik och deltagarna bestämmer gemensamt vad som ska studeras och i vilken takt. En studiecirkel bygger på kunskapsutbyte mellan deltagarna.

Hur startar vi cirkeln?
1. Ta kontakt med ABF där du bor, som organisation eller privatperson.
2. Du/ni får hjälp att göra en studieplan och att välja studiematerial.
3. Fyll i en anmälningsblankett.
4. Er studiecirkel ska godkännas och registreras.
5. Samla deltagarna och sätt igång!

Studieplanen
Bara fantasin sätter gränsen för vad studiecirkeln kan handla om. Ämnet bestämmer ni som vill starta en cirkel. ABF kan sedan hjälpa till med att planera studiecirkelns upplägg, leta fram lämpligt studiematerial och utarbeta en studieplan så att alla som deltar får ut så mycket som möjligt av cirkeln. Exakt hur du väljer att lägga upp cirkeln är egentligen helt upp till dig så länge studiematerialet och studieplanen blir godkända av ABF. Det är inte bara böcker ni kan studera, varför inte använda sig av tidskrifter, video eller internet? Kanske vill ni åka på studiebesök eller bjuda in någon som föreläser, studiecirkeln behöver inte bara begränsa sig till traditionella träffar i möteslokalen.

Anmälningsblankett

Nästa steg är att fylla i en anmälningsblankett som du lämnar in på ABF-kontoret. På blanketten skriver du ner uppgifter om ämnet som ska studeras, studielokal, målet med cirkeln och hur arbetet för att nå dit kommer att gå till. Personuppgifter med namn och adress på deltagarna och den som utsetts till cirkelledare ska också finnas med. Cirkelledaren får sen i uppgift att föra en närvarolista vid varje träff som sedan skickas tillbaka till ABF-kontoret.

Tveka inte att kontakta ABF där du bor för mer information


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 7 oktober 2013.

Studera med din förening

Claesherrlander_facklig_studiecirkel_180x115

Vi anordnar studiecirklar tillsammans med våra medlems- och samarbetsorganisationer Både stora och små föreningar behöver studera gemensamt för att utvecklas.

Starta en trädgårdscirkel

Gula blommor på en äng

Trädgårdsintresserad? Starta en trädgårdscirkel med andra som har samma intresse. Låt er inspireras av varandra.

Starta en litteraturcirkel

Johner_laser_bok_orginal

En litteraturcirkel är till för dig som tycker om att läsa och som vill diskutera böcker du läser med andra.