Gå till innehåll

Motverka klassamhället

Att motverka klassamhället är, och har alltid varit, en av ABFs stora utmaningar. Ge mest till dem som får minst. För ABF är detta en kamp som ständigt pågår.

Svenska-för-invandrare
Sverige är ett klassamhälle. Vi delas upp och grupperas. Fattiga och rika, högutbildade och lågutbildade, svenskar och invandrare, arbetslösa och de som har ett arbete. ABF vill motverka detta genom att ge alla möjlighet till utbildning.

ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, bildades för 100 år sedan. Redan från starten var en av utmaningarna att bekämpa ojämlikheter. 

Genom studiecirkeln kan människor utbyta erfarenheter, få nya kunskaper och agera tillsammans. Studiecirkeln är en motor för engagemang och samhällsförändring. Den sociala samvaron som en studiecirkel ger, att interagera med andra och att lära sig nya saker i grupp, stärker människor och bidrar till att motverka klassamhället.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 29 november 2013.

Studiecirklar i kampen mot fattigdomen

Med ”Mötesplats 2020” vill ABF minska fattigdomen och skapa mötesplatser för hemlösa, missbrukare, socialt utestängda och andra grupper som befinner sig i en social- och ekonomisk utsatthet.

ABF lär asylsökande svenska

I väntan på besked om de får stanna i Sverige ordnar ABF tillsammans med Lindesbergs kommun och Migrationsverket studiecirklar i svenska och samhällskunskap.