Gå till innehåll

Kristian Lundberg - ABFs litteraturstipendiat 2014

  • Torsdag, 25 september 2014

  
ABFs litteratur- och konststipendium 2014 tilldelas Kristian Lundberg

Motivering:

Kristian Lundbergs självbiografiska roman En hemstad – berättelsen om att färdas genom klassmörkret är en skildring av det svenska klassamhället och några av dess många hårt drabbade och utsatta människor. Den är ett smärtsamt sorge- och minnesarbete.

Det litterära berättandet är ett redskap för det berättande jaget att söka sig tillbaka till avgörande platser och händelser i hemstaden Malmö, att konfrontera och ge vittnesbörd om traumatiska erfarenheter av fattigdom, misär, psykisk ohälsa och övergrepp. Romanen ger samtidigt en större bild av såväl den senmoderna staden som de senaste decenniernas samhällsutveckling. Den ifrågasätter tolkningsföreträden och ställer frågan om vem som äger staden.

Med anmärkningsvärd innerlighet utforskar det berättande jaget stadens och minnets gatunät, cirkulerar och strövar fram och tillbaka, igen och igen, med kärleken som den milda ljuskällan för att orka utforska mörkret. Detta gör En hemstad till ett betydande litterärt konstverk med såväl existentiell och politisk som estetisk tyngd.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 19 september 2017.