Gå till innehåll

Ämnesområden

Det som genomsyrar vårt dagliga arbete med verksamhet är vår idé om folkbildningen som fritt kunskapssökande som kan ge människor mod och kunskap för att få makt och ansvar. Såväl i den egna vardagen som i samhället som helhet. Vi är övertygade om att framtiden är påverkbar och att en annan värld är möjlig.

Studiecirkeln är ABFs främsta pedagogiska verktyg, men inte det enda. Kurser, seminarier, föreläsningar, film, distansstudier, organiserat vardagslärande och fältstudier är andra exempel på metoder i folkbildnings-arbetet. Kulturella upplevelser och eget skapande ger människor livskvalitet samtidigt som vi får hjälp att tolka och förstå världen och livet. Deltagarnas aktiva medverkan är folkbildningens grund, i motsats till ett färdigt kunskapsförmedlande. I detta ligger den viktiga principen om det självstyrda lärandet, individuellt och kollektivt. ABF erbjuder verksamhet inom en rad olika ämnesområden. I sidoflikarna listar vi några av dessa.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 15 december 2015.

Kontakt

Ewa Lantz