Gå till innehåll

Hållbart ABF

  • Torsdag, 1 oktober 2015

Hållbart ABF är samlingsnamnet på ABF:s hållbarhetsverksamhet som ska inspirera och ge kunskap för en hållbar utveckling. Samtidigt är det en satsning på att ABF som organisation ska bli ännu bättre på att leva som vi lär. Vi vill erbjuda dig kunskapen och kraften att göra samma sak, det vill säga att som enskild individ eller som organisation vara med och göra skillnad.

Hållbar utveckling innebär att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet måste uppnås balanserat, så att dagens behov tillgodoses utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det är komplexa frågor som inte alltid har några enkla svar, men tillsammans kan vi komma en bra bit på väg. Miljömässigt och socialt ansvarstagande behöver med rätt kunskap och verktyg vare sig vara komplicerat eller dyrt.

För att vara en mer hållbar organisation och skapa ett mer hållbart samhälle samarbetar ABF med olika organisationer, bland annat Klimataktion, som tillsammans har tagit fram ett studiematerial 12 klimatuppdrag för den som vill göra något i klimatfrågan, men vet inte vad. Tillsammans med Fairtrade utbildar ABF ambassadörer samt har utbildat handledare som håller föreläsningar och utbildningar kring KRAV och ekologisk produktion. ABF är även medlem i Hela Sverige ska leva  och engagerad i frågor om landsbygdsutveckling. Vi genomför även boendecirklar med omställningstänk, omställningscirklar, gör din egen el cirklar, statsodling i småskalig odling som drivs av hyresgästerna själva – mitt i stan.

Kontakta din lokala ABF-avdelning för mer information!


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 5 februari 2016.

Kontakt

Benjamin Ivansson
  • Benjamin Ivansson
  • Nationell samordnare, ungdomsorganisationer, klimat- och hållbarhetsfrågor
  • 08-613 50 35
  • benjamin.ivansson@abf.se