Gå till innehåll

Läsfrämjande

  • Onsdag, 8 oktober 2014

Har du tänkt på att språket är en av hörnstenarna i demokratin? Eller på att läskunnighet och läsförståelse är en förutsättning för att du och alla vi andra ska ha möjlighet att kunna påverka både den egna livssituationen men också samhället i stort?

Utan språket står vi oss slätt. I dagens samhälle krävs både att vi kan tala, läsa och skriva. Så gott som varje dag ställs vi inför en situation där vi måste kunna tolka orden, förstå vad de betyder och bilda oss en uppfattning om dem.

ABF har arbetat med läsfrämjande verksamhet ända sedan starten för över hundra år sedan. Hos oss har generation efter generation lärt sig att tolka texter, utforska skönlitteraturens värld och tränga in i komplexa texter om hur samhället är – eller borde vara.

Vi ser att skillnaderna i läsandet är starkt kopplat till klasstillhörighet och utbildningsbakgrund. Och det är orättvist! Varje dag arbetar vi för att människor ska få tillgång till språket och bli starka individer som vågar stå på sig, oavsett vilket ämne de går studiecirkel i. 

Barns lust till läsning
Vi vet att barns läsande hänger samman med vuxnas läsande. Som vuxen är du en viktig förebild för de barn som finns i din närhet. Det tar vi fasta på i Läs för mig! Där arbetar vi tillsammans med LO-förbunden för att få vuxna att inse sin betydelse för barns läsande.

Sedan många år arbetar ABF och LO-förbunden med Läs för mej, pappa! Där vänder vi oss särskilt till män inom LO-förbunden för att visa på pappornas betydelse för barnens förmåga att utveckla ett rikt språk.

Tillsammans med LO-förbunden arbetar vi också med arbetsplatsbibliotek och bokombudsutbildningar. Vi driver det digitala nyhetsbrevet Boklådan och arrangerar Boken på arbetsplatsen , där fackligt aktiva, bokombud, författare och pedagoger kan mötas. I Örebro är ABF huvudarrangör av Örebro bokmässa .  I Malmö driver ABF Bokens dag.

För nyanlända till Sverige erbjuder vi en första kontakt med svenska språket i väntan på formell SFI. Tillsammans med etniska föreningar runt om i landet har vi cirklar i både svenska och modersmål. Många av de som kommer till Sverige har två språk att erövra. På mötesplatser ute i bostadsområden, i föreningslokaler och i ABFs studiehem läser, skriver och tolkar våra deltagare texter tillsammans på världens alla språk.

Vi genomför författarsamtal, skrivarcirklar och litteraturdagar tillsammans med bibliotek och föreningar runt om i landet. 


 

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 21 november 2017.

Kontakt

Robert Aslan
  • Robert Aslan
  • Nationell samordnare facklig studie- och kulturverksamhet
  • 08-613 50 91
  • robert.aslan@abf.se