Gå till innehåll

WeSign - folkbildning på teckenspråk

Mellan 2011-2014 var WeSign ett nationellt projekt finansierat av Arvsfonden med ABF som huvudman. Projektet avslutades februari 2014 och övergick då till att bli en del av ABFs ordinarie verksamhet.

WeSign har haft språk och kultur i fokus under projektet. Man har arbetat med kunskapsspridning för att informera om svenskt teckenspråk och har via mötesforum skapat dialog med politiker och beslutsfattare. WeSign har med kulturyttringar som metod arbetat med att förändra attityter kring svenskt teckenspråk. 

Efter projektets avslut har verksamheten övergått till ABFs ordinarie verksamhet. Anna Öjebrandt är under 2014  anställd 50 % av förbundet för att arbeta med att sprida projektets erfarenheter till ABF-organisationen.

I länkarna till höger finns information om material som tagits fram under projektet. Där finns också en förteckning över teckenspråkiga handledare som finns till förfogande för ABF. Vill du anordna en ledarutbildning lokalt på avdelning eller distrikt kan du kontakta någon ur listan.Är du verkligen döv? Kort information om boken


Folder om WeSign

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 10 april 2015.

Kontakt

Cecilia Öberg
  • Cecilia Öberg
  • Nationell samordnare, internkontroll och kvalitetsarbete
  • 08-613 50 12
  • cecilia.oberg@abf.se

Teckenspråkiga handledare

Teckenspråkiga handledare

Studiehandledning Redo för nya perspektiv utskrift

Studiehandledning Redo för nya perspektiv utskrift