Gå till innehåll

ABF ingår i europeiskt partnerskapsprojekt

  • Torsdag, 1 oktober 2015

ABF ingår i europeiskt partnerskapsprojekt genom MIGOBI. Projektet MIGOBI är ett partnerskapsprojekt där nio europeiska länder deltar i ett yrkesutbildningsprogram,VET - Vocational education and training (yrkesutbildning och yrkespraktik).

Programmet syftar till att bidra till att uppnå Europa 2020-målen genom att:

  • Utveckla ett öppet, flexibelt, interaktivt och engagerande inlärningsprogram där man utvecklar och arbetar med socialt entreprenörskap och interkulturellt lärande som kombineras med metoder använda i vuxenutbildning (öppna processer, deltagarfokuserat) och i VET (resultatorienterat, effektivt). Det här programmet är sammansatt för att underlätta utbyte mellan olika deltagare baserat på deras värderingar och attityder till socialt entreprenörskap och för att uppmuntra praktiska erfarenheter av socialt entreprenörskap.
  • Ge möjlighet åt lärare och handledare inom vuxenutbildningen och VET att arbeta med socialt entreprenörskap i olika inlärningssituationer och i undervisningen av olika ämnen. En utbilda-handledare-kurs kommer att utvecklas och testas både på europeisk och nationell nivå och omfatta 140 handledare.
     

Projektets syften är:

  • Att förbättra nyckelkompetensen för europeiska medborgare när det gäller socialt entreprenörskap, interkulturella färdigheter och aktivt medborgarskap.
  • Att förbättra för migranter och minoriteter och arbetslösa ungdomar att delta i VET, i vuxenutbildning, i socialt entreprenörskap och i samhället i stort.
  • Att öka den sociala entreprenörskapsandan inom vuxenutbildning och VET.
  • Att möjliggöra för deltagarna att arbeta praktiskt med entreprenörskap.
  • Att öka antalet företag.
  • Att öka människors möjligheter till försörjning, inte bara som anställda utan också genom att t.ex. starta eget.
  • Att öka den sociala entreprenörskapsutbildningen inom VET och vuxenutbildning.
  • Att utveckla kompentensen hos handledare och lärare inom VET och vuxenutbildning när det gäller socialt entreprenörskap.
  • Att bidra till att utveckla öppna utbildningsresurser.
  • Att öka användningen av europeiska transparenta utbildningsmetoder (ECVET/EQF)Läs mer om MIGOBI och våra andra partners här: www.migobi.eu

EU flag-Erasmus+_vect_POS

MIGOBI_blue

(This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein)

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 januari 2017.

Kontakt

Niklas Skeppar