Gå till innehåll

Den nordiska modellens möjligheter och utmaningar - Välkommen till Nordenskolan 2017-18!

  • Fredag, 19 maj 2017

Nordenskolan är en facklig-politisk ledarutbildning om den nordiska modellens möjligheter och utmaningar som nu genomförs för tredje gången i samverkan mellan ABF Norden och den nordiska arbetarrörelsens samarbetsorganisation SAMAK.

UPPDATERING: Utbildningstillfällena äger rum i Köpenhamn den 6-8 december 2017 samt i Stockholm den 5-7 februari 2018.

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en kunskapsbaserad förståelse av den nordiska modellen och omsätta dessa kunskaper till praktisk politik. Målgruppen är ledare på regional och central nivå som är eller kan bli strategiskt placerade i organisationen och som i sitt uppdrag kan ta initiativ till att sprida kunskap om den nordiska modellen. Här kan du anmäla dig.

Deltagarna ska få fördjupade kunskaper om likheter och skillnader mellan de nordiska länderna, om det nordiska samarbetet och om den nordiska modellens möjligheter och utmaningar. Dessa kunskaper erövras genom att ta del av aktuell forskning kring den nordiska modellen, genom samtal med deltagare från andra nordiska länder och med ledare inom den nordiska arbetarrörelsen samt genom fördjupande fokusarbeten.

Deltagarna förväntas ta del av utbildningsmaterialen samt att lägga ner arbete i tvärnationella basgrupper inför, under och mellan utbildningsträffarna, i syfte att gå djupare in i förståelsen av modellens komponenter och dryfta dess utmaningar med utgångspunkt i den kompetens deltagarna besitter.

Utbildningen ska leda till aktivitet under tiden och efteråt inom respektive land och organisation. Det förväntas att deltagarna brukar kunskapen aktivt i sin egen organisation och bidrar till att sprida kunskap och insikter om den nordiska modellen och dess utmaningar. Efter genomförd utbildning kommer deltagarna ingå i Nordenskolans alumninätverk.

Utbildningen bygger på forskningsprojektet NordMod 2030, som genomförts på uppdrag av SAMAK. Projektet rymmer grund-, land- och slutrapporter samt temarapporter om att skapa för att dela - och dela för att skapa, välfärdsmodellens framtida finansiering och bärkraft, anständigt arbetsliv - avtalsmodellens framtid, inkluderings- och integrationsutmaningar samt demokrati och deltagande. Utgångspunkten är att arbetarrörelsen ska ha de bästa svaren på den nordiska modellens utmaningar. Utbildningen knyter också an till SAMAKs utvecklingsteman.

Utbildningen består av fysiska utbildningstillfällen under sammanlagt sex dagar samt mellanliggande arbete och äger rum i nordiska huvudstäder. Utbildningstillfällena äger rum under tidsperioden november 2017-april 2018.

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 30 juni 2017.