Gå till innehåll

Stadgar för ABF

Antagna av Arbetarnas Bildningsförbund på förbundsstämman 2011 och reviderade på förbundsstämman 2014. Omfattar förbundsstadgar och normalstadgar för ABF avdelningar och ABF distrikt.

Utdrag ur stadgarna:

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) vill genom en fri och frivillig
bildningsverksamhet, grundad på jämlikhetens, solidaritetens och
demokratins principer:

• främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse
med arbetarrörelsens grundläggande värderingar;

• utbilda sina anslutna organisationers medlemmar för uppgifter i
föreningsliv, arbetsliv och samhälle;

• samt skapa förutsättningar för delaktighet och valfrihet i utbildning
och kulturliv för alla människor.  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 20 oktober 2016.