Gå till innehåll

Alla ska ha rätt till att kunna delta i samhällslivet

En viktig uppgift för ABF är att medverka till att ge människor ökad insikt och kunskap så att de kan växa som människor och får ökade möjligheter att delta i samhället.

I vår strävan att nå dessa målsättningar måste ABF ständigt ompröva och ibland också fatta beslut om vägval och inriktningar. Tillgänglighetsfrågorna handlar i grund och botten om att ge alla människor möjlighet att delta i samhällslivet.

Krav på tillgänglighet ska med all rätt ställas på alla samhällsdelar. Ingen kan friskriva sig från kravet på att delta i ett arbete för att minska och ta bort hinder för tillgänglighet. ABF ska självklart vara ledande i detta viktiga demokratiska arbete. Allas lika rätt att delta utgör grunden i all samhällsomdaning och för ABF är detta en viktig del av vår värdegrund.

All verksamhet inom ABF ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning 2016. Det beslutade förbundsstämman 2012.

Se vilka som erbjuder tillgänglighet i Sverige i Tillgänglighetsdatabasen.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 8 mars 2016.

Kontakt

Carin Thurfjell
  • Carin Thurfjell
  • Nationell samordnare, tillgänglighetsfrågor och funktionshinderrörelsen
  • 08-613 50 41
  • carin.thurfjell@abf.se