Gå till innehåll

ABF skapar nya förutsättningar

På senare år har klassamhällets återkomst blivit allt tydligare. Klyftorna har växt, segregationen förstärkts och maktlösheten brett ut sig. ABF arbetar ständigt med att försöka minska fattigdomen och skapa mötesplatser för arbetslösa, hemlösa, utestängda och andra grupper som befinner sig i en social- och ekonomisk utsatthet. ABF har framgångsrikt drivit flera sociala projekt runt om i landet.


En av ABFs stora utmaningar i dag är att med folkbildningens metoder minska fattigdomen. ABF har länge haft verksamheter för att förbättra för de mest utsatta. Under 2014 hölls till exempel avslutskonferensen för ”Mötesplats 2020”. Projektet har varit ett samarbete mellan ABF och Sensus och har pågått i tre år. Mötesplats 2020 har byggt upp nio olika mötesplatser över hela landet. Målet har varit att vara ett stöd för särskilt utsatta personer i samhället, ett lokalt centrum för bekämpning av fattigdom, social utsatthet och utestängning. Man har även arbetat för ökad delaktighet och tillhörighet i samhället där människor ska ha makt att påverka sitt eget liv och komma tillbaks till egen försörjning. Projektledaren Carin Forsberg från ABF Förbundet i Stockholm har varit med sedan projektstarten:

– Genom att ta del av erfarenheterna från de olika mötesplatserna har vi kunnat se hur viktig folkbildningen är i kampen mot arbetslöshet och social utsatthet. Folkbildningen fungerar som ett bra verktyg för att nå och skapa rutiner för människor som av olika anledning hamnat långt ifrån arbetsmarknaden.

Ett växthus för asylsökande
ABF i Boden har drivit samverkansprojektet Klondyke tillsammans med Migrationsverket, Bodens kommun, Arbetsförmedlingen och det allmännyttiga bostadsbolaget Boden Bo. Projektet har haft som mål att få nyanlända asylsökande personer att få en så bra start i Sverige som möjligt. Syftet är att ge de asylsökande en så god livskvalitet som möjligt så att flera vill stanna för att bygga en framtid i norra Norrland om de får uppehållstillstånd. Anders Nyström är projektledare för Klondyke:
– Vi vill vara ett växthus för människor. Vi vill motverka det vakuum som annars kan uppstå när människor kommer hit och ska vänta på besked om uppehållstillstånd, säger han.
De nyanlända deltar i studiecirklar som ordnas i Klondykes lokaler. Där får alla en första ”verktygslåda” för att ta till sig det svenska samhället. Det kan till exempel handla om hur man gör i en tvättstuga för att boka tid. Polis och brandkår kommer också på besök och berättar om sina verksamheter.
För att underlätta integreringen har ABF i samarbete med Umeåföretaget Umecon även tagit fram ett internetbaserat interaktivt läromedel som kallas för eyoulearn. Här får man bland annat lära sig att använda en dator och hur e-post och internetbank fungerar. Läromedlet finns på arabiska, tigrinja, persiska och somaliska och är också anpassat för analfabeter. Då är det rörliga bilder och en röst som läser upp informationen. 
– Jag känner inte till att det finns någon liknande funktion någon annanstans. Det är en riktad folkbildningsinsats till dem som inte har så många års skolgång, säger Anders Nyström.

Kvinnliga entreprenörer
Ett annat framgångsrikt integrationsprojekt är ”Det Goda Livet” som drogs igång av ABF Sydhalland för invandrarkvinnor i Halmstad för tre år sedan. Visionen med projektet var till en början att skapa ett socialt resurscenter som skulle ge möjlighet för målgruppen att närma sig arbetsmarknaden.
– Inledningsvis bestod projektet av tre delar: språk, det vill säga att lära sig bättre svenska, entreprenörskap, där företagande och sysselsättning stod i fokus, och kulturkunskap, berättar Kristina Norrman, projektledare för Det Goda Livet.
När projektet hade varit igång i nästan ett år märktes det att det fanns goda kunskaper inom bland annat kokkonst och bakning.
– Vi startade då ett socialt arbetsintegrerande företag som anställde deltagare från projektet. När vi sedan genom ett samarbete med Halmstad kommuns kulturförvaltning fick möjlighet att ta över och driva ett café grundade vi den ekonomiska föreningen Det Goda Livet i Halmstad, berättar Kristina Norrman.
I dag driver Det Goda Livet hela sex caféer runt om i Halmstad och totalt arbetar 18 kvinnor inom företaget. Sex av dessa är anställda varav resten har praktikplats eller arbetstränar.

ABF är alltså en del i många framgångsrika projekt där deltagarna själva kan vittna om att projektet har bidragit till stärkta individer. Personer som kanske gått från social och ekonomisk utsatthet till att exempelvis starta egna arbetskooperativ och i vissa fall till och med fått anställningar. Framför allt har projekten bidragit till mänsklig tillväxt genom delaktighet i samhället.  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 7 april 2015.