Gå till innehåll

Perfect match

Perfect Match är ett projekt där ABF i samarbete med arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen verkar för att underlätta etableringen för nyanlända. Projektet har stöd av Europeiska socialfonden.

Tillsammans ska vi inom projektet arbeta fram en fungerande modell för samarbete mellan folkbildningen (ABF), lokala fackliga LO-förbund, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. Vårt mål är att en majoritet av deltagarna inom projektet ska ha fått arbete eller gått vidare till andra studier. 

Projektet arbetar med attitydförändringar för att arbetsgivare ska se nyanlända som en tillgång i rekryteringen av nya medarbetare, för att deltagarna ska reflektera över sitt val av arbete utifrån ett normkritiskt perspketiv och för att projektets deltagare ska uppleva att de bemöts på ett icke-diskriminerande sätt. 

Inom ABF deltar sex avdelningar i projektet: ABF Västerås, ABF Örebro län, ABF FyrBoDal, ABF Södra Småland, ABF Mittskåne och ABF Helsingborg. 

Projektet äger rum under perioden 2017-06-01 – 2020-05-31. 


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 23 oktober 2017.