Gå till innehåll

ABF kommenterar regeringens investeringar i snabbare etablering

  • Torsdag, 10 september 2015

Regeringen avser att under 2016 förlänga uppdraget till studieförbunden att jobba med studiecirklar med asylsökande och nyanlända i svenska och samhällskunskap.

I vårpropositionen prioriterade regeringen 30 miljoner kronor till studieförbunden för att arbeta med studiecirklar med asylsökande och nyanlända i svenska och samhällskunskap.under hösten 2015. I dag kom beskedet att man även kommer att satsa 50 miljoner kronor under 2016 (motsvarande 25 miljoner per halvår).

Utöver satsningar på studieförbunden har regeringen aviserat att öka insatser för validering av nyanländas kompetenser och matchning mot studier och arbete, samt för att öka möjligheterna för det civila samhället att göra insatser för människor i etableringsfasen och öka samverkan mellan olika aktörer.

- Det är angeläget med breda satsningar för att se till så att vi ger varje nyanländ bästa möjliga väg in i samhällslivet. Här är regeringen på rätt spår. Vi är också glada över att regeringen tydligt pekar ut den ideella sektorn och studieförbunden som en viktig del i arbetet, säger Helén Pettersson, förbundsordförande ABF.
- Samtidigt måste vi följa utvecklingen noga. Redan med 2015-års pengar räknar ABF med att kunna göra verksamhet och studiecirklar med omkring 20 000 asylsökande. Detta är självklart fantastiskt och därför oroas vi över att regeringen redan nu väljer att föreslå en minskning av resurserna. Vi vet att väntetiden på asylboendena har förlängts de senaste åren, att fler människor kommer till Sverige och att behoven av insatser är stora. Vi kommer därför att följa utvecklingen noga och hoppas att regeringen gör det samma, avslutar Helén Pettersson.


  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 10 september 2015.