Gå till innehåll

ABF välkomnar besked om introduktion för nyanlända

  • Torsdag, 12 november 2015

ABF välkomnar regeringens beslut att anslå ytterligare 75 miljoner kronor till studieförbundens arbete med att ge nyanlända och asylsökande möjlighet att lära sig grunderna i svenska och knyta kontakter med lokalsamhället.

Beslutet innebär en utökning av vårbudgetens anslag för att möjliggöra för de tio studieförbunden att genomföra studiecirklar för nyanlända i svenska och samhällskunskap.

– I nuläget genomför ABF ensamt verksamhet med närmare 27 000 asylsökande på 150 orter i landet. Vi klarar av att göra denna samhällsinsats för att vi är en idéburen organisation som finns i alla kommuner i hela Sverige med breda nätverk av människor som vill motverka klassamhället, säger Stefan Svensson, ABFs tillförordnade förbundssekreterare.

– Vi är glada över att regeringen ser att studieförbunden kan leverera och agera snabbt i den rådande situationen för att göra skillnad för dem som mest av allt behöver folkbildningens resurser. För asylboendena behöver inte bli vänthallar, utan kan vara platser för folkbildande verksamhet som förbereder nyanlända för det som kan bli deras nya hemland, säger Helén Pettersson, ABFs förbundsordförande. 

– Vi hoppas nu att regeringen ska se att studieförbunden kan göra skillnad också i den fortsätta etableringsprocessen men även när det gäller att bredda kunskapslyftssatsningen också till grupper som idag inte aktivt söker sig till utbildningssystemen, fortsätter Helén Pettersson.

 

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 12 november 2015.