Gå till innehåll

Socialdemokraterna står inför ett vägval

  • Tisdag, 26 maj 2015

När Socialdemokraterna samlas till kongress nästa helg har två särskilda fokusområden pekats ut. Framtidens jobb och folkrörelse. Efter åtta år i opposition har nu partiet en möjlighet att blicka framåt och peka ut en färdriktning för landet och politiken.

Många av utgångspunkterna inför kongressen är riktiga. För att nå EUs lägsta arbetslöshet och få fart på Sveriges ekonomi måste fler reformer kring kunskap och jobb genomföras. Socialdemokraterna talar inför kongressen om behovet av att växla upp utbildningsambitionerna, satsningar på investeringar och en politik som kan möta framtidsutmaningar som klimatförändringar, missmatchning på arbetsmarknaden och ett växande klassamhälle.

Vi tror att det går att ytterligare förstärka politiken och vill peka på några särskilt viktiga frågor som kan stärka och utveckla den ideella sektorn som en motor i samhällsbygget och som förstärker politiken för ”framtidens folkrörelse”.

Bredda kunskapslyftet och förverkliga det livslånga lärandet för alla. På en ständigt förändrad arbetsmarknad är kraven höga på oss alla att ställa och lära om. För att ge fler möjlighet och korta vägar in i och genom systemen måste ytterligare samverkan mellan studieförbund, arbetsförmedling, arbetsmarknadens parter, ideell sektor och kommuner ske.

Vi vill se ett korttidsstudiestöd för att ge människor en möjlighet att komplettera sin tidigare kompetens och skaffa sig behörighet och erfarenheter till nya arbeten eller vidare studier. Ge fler en chans att hänga med!

Vi vill se satsningar på ”beredskapsarbeten” i ideell sektorn. Vi kan redan idag börja med att inventera våra föreningars behov och efterfrågan efter arbeten som kan göras. Jag är övertygad om att det finns en mängd arbetsuppgifter som behöver göras. Dessa jobb kan fungera som ett direkt komplement till välfärdsarbeten och jobb i privat sektor och bör kunna finansieras genom befintliga system som lönebidrag eller som en del av utfasningen av Fas3. Studieförbunden och folkhögskolor kan erbjuda utbildningar av handledare för att kvalitetssäkra satsningen och varje anställd kan under tiden anställningen pågår komplettera sitt jobb med studiemotiverande insatser i våra verksamheter. Där liknande projekt genomförts har vi sett goda resultat. Folkbildningens metodik fungerar väldigt bra för dessa grupper.

Vi vill se fler platser på folkhögskolornas allmänna linje och vi vill bredda och låta studieförbunden arbeta med studiemotiverande insatser. Samtidigt som detta genomförs måste regeringen se över kvoterna till högre utbildning, vilka måste bli mer generösa för att så många som möjligt från folkbildningens system ska kunna söka vidare till högskola och universitet.

Socialdemokraterna står inför en stor uppgift. Det handlar om att återupprätta förtroendet för politiken som verktyg att förändra samhället och ge människor hopp och framtidstro. Det handlar om att bygga landet bättre och om att bryta klassamhällets allt starkare grepp om människors liv. En avgörande pusselbit är att se ideella sektorns kraft och vilja att vara en del av samhällsbygget.

Ska Socialdemokraterna vara framtidens folkrörelseparti krävs såväl att se till sin egen organisation men ännu viktigare är att höja blicken för en stund och se möjligheten i alla människor och organisationer som står redo att vara en del i att sätta fart på samhällsbygget.

Helén Pettersson, förbundsordförande ABF
Stefan Svensson, förbundssekreterare ABF
  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 10 september 2015.