Gå till innehåll

” Terrorism har inte med islam att göra”

  • Måndag, 29 maj 2006

Främjandet av kvinnors rättigheter och ökad kunskap om islam är bara några av de frågor som Palmecentrets nya generalsekreterare, Viola Furubjelke, vill satsa på. Genom internationellt arbete och opinionsbildning på hemmaplan ska hon föra Palmecentret vidare i kampen för fred, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna.

På frågan hur hon ser på sitt jobb svarar Viola Furubjelke:
- Det är fantastiskt, spännande och en stor utmaning. Samtidigt som jag känner mig väldigt bekväm och bekant med materian så är det här en ny arena. Det är klart att jag vill utveckla och föra Palmecentret vidare på den lyckosamma väg som min företrädare har anträtt. Palmecentret har ett gott rykte och vi associeras med en hög kvalité i alla våra arrangemang och projektverksamhet.

Som inledning på sitt arbete besöker Viola Furubjelke Palmecentrets samtliga medlemmar. Totalt handlar det om 29 organisationer och ABF är en av dem. Generalsekreteraren vill lära känna medlemmarna och höra vad de kan tänkas ha för förväntningar på henne som generalsekreterare.
- Jag vill lära mig mer om vilka prioriteringar som medlemsorganisationerna har. Vi har ett nära samarbete och jag vill att man ska känna att vi tillhör arbetarrörelsen, även om vi tillhör olika grenar utav den och har olika uppdrag. Men det är viktigt att vi ömsesidigt ska förstärka varandras verksamhet, säger hon.

Enligt Viola Furubjelke står Palmecentret på två ben, det ena är internationellt och det andra är opinionsbildande på hemmaplan. Centrets arbete går bland annat ut på att såväl i egen regi som med sina medlemmar genomföra projekt ute i världen som ska höja kompetensen hos systerorganisationer och andra samt medvetandegöra människor om olika aspekter av de mänskliga rättigheterna.
- De båda benen ska förenas av den övergripande värderingen om fred, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter, säger hon.

Kring dessa tre teman skapar Palmecentret debatt och diskussion, framför allt i seminarieform och kampanjer. Ett av de aktuella projekten, Global respekt, bygger på ett datorbaserat interaktivt program och är en slags studiecirkel över nätet som ger utbildning i fackliga rättigheter. Palmecentret samarbetar även med en organisation i Gaza som arbetar för att stärka kvinnors rättigheter mot våld i hemmet. Frågan om kvinnors rättigheter ligger Viola Furubjelke varmt om hjärtat. Palmecentret arbetar redan i dag med frågan, men hon vill utöka det arbetet. Verksamheten i centret är dock redan nu väldigt omfattande. För närvarande har Palmecentret mer än 300 projekt i över 60 länder. Utöver de projekten anordnas ungefär 100 seminarier om året.

Den 1 december 2005 började Viola Furubjelke sin tjänst. Hennes meritlista är lång och senaste jobbet var som ambassadör i Syrien och Libanon. De erfarenheter som Viola Furubjelke har med sig därifrån får hon användning för i Palmecentret.
- Först och främst kan det ha en del likheter att vara chef för en myndighet eller en organisation. Den politiska verkligheten i Damaskus är naturligtvis också bra att ha i ryggsäcken, eftersom Palmecentret har 29 projekt i den regionen. Att ha levt i Mellanöstern gör att jag förstår de villkor som gäller där och komplexiteten i den regionen när det gäller konflikter och de historiska och religiösa sambanden. Dessutom har det gett mig ganska många kontakter och ett stort nätverk både inom den politiska arenan och diplomatin, men även med olika organisationer. Inte minst de som arbetar med MR (mänskliga rättigheter) i de länderna, säger hon.

Under tiden i Damaskus inhämtade Viola Furubjelke även kunskaper om hur det är att leva i ett land där 90 procent av befolkningen är muslimer, men som har en sekulär konstitution. Livet där gav henne också insikten om att konflikterna i världen i dag, särskilt den debatt som pågår om den ökande terrorismen, ofta är beskrivna utifrån religion. Viola Furubjelke anser det vara fel och farligt att skapa föreställningar om att religionen skulle vara drivkraften bakom terrorismen.
- En grundläggande förutsättning för fred är att ha respekt för andras synsätt och religionsfrihet. Terrorism har inte med islam att göra, men det är så som det ofta speglas i medierna, säger hon.

Viola Furubjelke är av åsikten att islam har blivit demoniserat och att det i Sverige och Europa råder en islamofobi. Därför hoppas hon på en ökad dialog mellan religionerna och att människor ska skilja på religion, tradition, och kultur och se till de maktstrukturer som finns både i vardagslivet och i politiken. För Palmecentret är det här en viktig fråga som i samarbete med medlemmarna borde uppmärksammas. Förebyggande av konflikter är dessutom en av Palmecentrets främsta uppgifter i fredsarbetet.
- Krig och konflikter bygger på att kollektivt identifiera andra människor som annorlunda, det vill säga, ”vi och dom-känsla”. Vi måste se mer till individen. För oss inom arbetarrörelsen med vårt starka solidaritetsengagemang är det viktigt att främja förståelse, tolerans och respekt, men också att ta död på fördomar genom ökad kunskap och minskad rädsla, säger Viola Furubjelke.

En viktig komponent i samhällsbygget är folkbildningen. Generalsekreteraren anser att folkbildningen har varit avgörande för det gamla svenska samhällets utveckling mot en välfärdsstat. Folkbildningen bör fungera som en brygga i arbetet för demokratin. Där kommer också ABF in, eftersom Viola Furubjelke anser att samarbetet med ABF är väldigt värdefullt. ABF Stockholm och andra lokala avdelningar ute i landet är ofta med i det praktiska genomförandet av seminarieverksamheten.
- Inte minst kompletterar vi varandra otroligt väl när det gäller den opinionsbildande verksamheten. ABF Stockholm och de ute i landet är fantastiska samarbetspartners när vi ordnar seminarier. Jag kan nog säga att ABF är en ryggrad i vår opinionsbildande verksamhet. De har väl fungerande praktiska rutiner för den här typen av verksamhet, säger hon.

Palmecentret har funnits sen 1992. I år har 20 år gått sen Olof Palme mördades.
- Arvet efter Olof Palme lever vidare och vi bär hans namn, vilket förpliktar på många sätt. Det handlar om att verka i hans anda för fred, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter, säger Viola Furubjelke.

Agnes Franzén

2006-05-29

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 6 juli 2010.