Gå till innehåll

400 miljoner mer till folkbildningen

  • Tisdag, 18 april 2006

400 miljoner per år i ökade anslag till folkbildningen från 2007. Det förslår regeringen och samarbetspartierna i vårbudgeten som presenterades av finansminister Pär Nuder den 18 april.

Totalt blir det statiga anslaget till folkbildningen omkring 3 miljarder kronor om året.
- Vi hälsar den här rejäla höjningen med glädje, säger Björn Wall, ekonomichef på ABFs förbundsexpedition. Det är ett uttryck för det starka politiska stöd som regeringen ger folkbildningen.

Vårpropositionen slår fast: ”Folkbildningen är en kraft för demokrati, livslångt lärande och personlig utveckling. Folkhögskolornas kurser och studieförbundens studiecirklar erbjuder ett alternativ till det offentliga utbildningsväsendet. Den unika pedagogiken och den idémässiga grunden för verksamheten gör folkbildningen särskilt lämpad att ta sig an dem med kort utbildning.”

Vidare höjs taket i lönebidraget från nuvarande 15 200 kronor i månaden till 16 700 kronor per månad från den 1 januari 2007. En tidigare höjning från 13 700 kronor i månaden till dagens nivå trädde i kraft den 1 juli 2005. Dessutom föreslås en ökning av antalet lönebidragsplatser med 2000 stycken under andra halvåret 2006 och en lika stor ökning under 2007. Syftet är att skapa fler jobbmöjligheter för funktionshindrade i näringsliv, offentlig sektor och föreningsliv.
- Vi välkomnar det höjda ersättningstaket. Det är viktigt för ABF eftersom vi har många lönebidragare anställda hos oss, avslutar Björn Wall.

Klara Sjöström

2006-04-18

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 6 juli 2010.