Gå till innehåll

Bilda dig en uppfattning

  • Tisdag, 12 september 2006

Att ta ställning politiskt kan vara svårt. Får ideologin styra eller är det de dagsaktuella sakfrågorna som avgör var rösten ska läggas vart fjärde år? Många ser kanske ingen anledning att rösta alls. Eller att vara med och påverka de politiska vardagsbesluten mellan valen. ABF Norra Stor-Stockholm erbjuder sina medlemsorganisationer och allmänheten att gå medborgarcirklar för att stimulera till att bilda sig en uppfattning.

Under rubriken ”Rätt att rösta” lär sig ett tjugofemtal cirkelgrupper i Järfälla mer om riksdagens arbete, vem som har rätt att rösta i Sverige och hur det går till liksom grunden i de stora ismerna, samt får en internationell utblick och inblick i EUs arbete.
- Det huvudsakliga målet med cirklarna är att inspirera människor att ta vara på sin rätt att rösta, säger Bo Ardström, verksamhetsansvarig på ABF Norra Stor-Stockholm.

Allt studiematerial är partipolitiskt obundet och består bland annat av riksdagens skrifter och material från valmyndigheten.
- Medborgarperspektivet står i centrum. Att lära ut grundläggande demokratikunskap är en av ABFs absolut viktigaste uppgifter, säger Bo Ardström.

Bland ABF Norra Stor-Stockholms medlemsorganisationer är det främst invandrarorganisationer som nappat på erbjudande om valcirklar, men även allmänheten har bjudits in brett.
- Tillsammans med Hyresgästföreningen har ABF satt upp information på fyra språk i trappuppgångar runt om i Järfälla, berättar Bo Ardström.

Valcirklarna är en del i ABF Norra Stor-Stockholms satsning på kostnadsfria medborgarcirklar. I satsningen ingår även att erbjuda deltagarna i alla pågående cirklar, oberoende av ämne, att göra ett avbrott på tre träffar för att bland annat lära sig mer om den lokala demokratin; var besluten fattas och hur man själv kan vara med och påverka politiken i sin kommun.

Alla cirklar och medlemsorganisationer kan även få hjälp att bjuda in politiker till de ordinarie träffarna och föreningsmötena.

För den som ytterligare vill fördjupa sina kunskaper i lokal demokrati anordnas cirklar i kommunkunskap efter valet. De leds av respektive kommunalråd i flera av Stockholms norra förortskommuner.

Efter valet följas också valcirklarna upp med cirklar i samhälls- och demokratikunskap.
- Önskemålet kommer från deltagarna själva, berättar Bo Ardström.

Demokratistudier i olika former anordnas av ABF-avdelningar runt om i landet.

Den som vill lära sig mer tillsammans med andra, även om ämnet inte finns med i studieprogrammet, är alltid välkommen att kontakta sin närmaste ABF-avdelning och höra efter om det går att starta en cirkel. ABF är kunskap inom räckhåll.

Klara Sjöström

2006-09-12

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 7 juli 2010.