Gå till innehåll

Dags för folkbildningens revansch

  • Onsdag, 29 mars 2006

Tisdagen den 21 mars presenterades regeringens proposition om folkbildning. Som ledare för de två största studieförbunden har vi, i dessa frågor, ett stort förtroende för regeringen och de partier som vi själva är aktiva i; Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Demokrati, lärande och människors egenmakt är hörnpelarna för samhällets stöd till folkbildningen. Det behövs folkbildning för alla, vilket ger utrymme för utsatta grupper i alla åldrar, liksom för den breda och medskapande kulturen.

Senare års volymjakt inom folkbildningen innebär dock ett allvarligt hot mot kvaliteten och därmed människor förtroende. Den samlade verksamhetsutveckling 2005 för studieförbunden visar på ett allvarligt trendbrott, och är en varningsklocka som måste uppmärksammas inför riksdagsbehandlingen under våren!

Studieförbundens och folkhögskolornas erbjudande är tyvärr inte längre en lika självklar ingrediens i olika delar av landet. Det börjar skilja alltför mycket mellan olika kommuner och landsdelar. I en tid med ökande klyftor mellan både människor och regioner behövs en aktiv folkbildning i hela landet! Kunskapsnationens löfte om ett ”livslångt lärande” måste gälla alla. Därför behövs en långsiktig strategi för folkbildningsarbetets renässans.

Studieförbundet Vuxenskolan och ABF ställer stora krav på kvalitet, hög etik och att folkbildningens kärna förblir ett instrument för kunskap och kulturell skaparkraft. Vi ser därför fram emot ett riksdagsbeslut som ställer krav på hög kvalitet i verksamheten. Folkbildningen behöver för sin framtid utveckla instrument för forskning och utveckling kring de pedagogiska och sociala processerna inom folkbildningsverksamheten. Politiken kan bidra till att åstadkomma ett trendbrott på de inslag av förflackande utveckling som kunnat skönjas de senaste åren.

Resursfrågorna är självklart viktiga för kvaliteten. Det handlar om cirkelledarnas, kulturledarnas och folkhögskolelärarnas status och inkomstmöjligheter. Här finns inga genvägar. Det handlar om att utveckla den professionalism som vuxit fram under 100 år. Vi reagerar starkt mot dem som vill beskriva engagemanget som hobbybetonat.

Vi tror att Folkbildningsrådets bedömningar är riktiga, och att behovet av resursförstärkningar till folkbildningen kommande år är 500 miljoner kr/år. Inte minst om folkbildningen ska klara ovanstående utmaningar samt de förväntningar stat och kommuner har på folkbildningens roll inom viktiga områden som internationalisering, hållbar utveckling, folkhälsa och mångkultur.

Till sist måste riksdagens beslut grundas på ett handslag dvs. ett förtroende för aktörerna inom studieförbund och folkhögskolor.
Vi antar i så fall den utmaningen!

Sven-Olov Edvinsson, förbundsordförande Studieförbundet Vuxenskolan
Karl-Petter Thorwaldsson, förbundsordförande ABF
___________________________
Fotnot:
Artikeln publicerades i Västerbottningen den 23 mars under rubriken ”Ge folkbildningen 500 miljoner”.


2006-03-29

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 6 juli 2010.