Gå till innehåll

Det finns många Harvard - bara ett ABF

  • Fredag, 21 april 2006

På Svenska Dagbladets ledarsida den 19 april raljeras det över utbildningsdepartementets vårbudget. Förslaget går ut på att lappa det sämsta, inte vässa det bästa hävdar man.

SVD hänvisar till att högskolan får 12 500 fler platser och därmed svårare att klara kvaliteten. Från borgerligt håll klagas det över att nya högskolor och universitet startas.

Det är upprörande men också komiskt vid en tillbakablick: När Lunds universitet startades efter Uppsala författades pamfletter om att kunskapen nu skulle förflackas.! Vad är det för kunskapssyn som de borgerliga egentligen besitter?

Vi inom Arbetarnas Bildningsförbund anser att det livslånga lärandet har en viktig roll att fylla. Att över hälften av våra ungdomar går vidare till högskolan är något oerhört positivt och vi vill skapa förutsättningar för fler att nå dit. Kunskapslyftet var bra, men mest för de arbetslösa. Vi arbetar med att ta fram modeller för det livslånga lärandet för dem ute i arbetslivet. I ABF-skolornas regi får tusentals människor en andra chans att läsa in kärnämnen på arbetstid – en dag i veckan. Många som på det viset kompletterat sin utbildning söker vidare till gymnasium och högskola. Vi vill anpassa utbildningssystemen så att de passar människorna inte tvärtom!

Det finns en närmast mytisk bild av att högskola handlar om en särskild sorts kunskaper. Vi inom studieförbunden har visat att skillnaderna handlar om sättet man lär sig på. Inte kunskaperna i sig.

Vad är det då för skillnad på utbildning och folkbildning? För oss tar folkbildningen sin utgångspunkt i intresse och frivillighet. Utbildning fokuserar på yrkeskunskaper. Folkbildning handlar inte enbart om att lära sig saker. Det är viktigt för demokratin att skapa mötesplatser för att människor ska kunna träffas och samtala. Utan folkbildningen tystnar Sverige!

ABF välkomnar att staten nu skapar möjligheter för folkbildningen och satsar över 400 miljoner på folkhögskolor och studieförbund. Det ger oss möjligheter att jobba för dem som allra bäst behöver stöd att ta sig in i det livslånga lärandet.

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande ABF

2006-04-21

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 6 juli 2010.