Gå till innehåll

Ge näring åt solidariteten

  • Måndag, 4 december 2006

Ända sedan 1979 har arbetarrörelsen haft en egen internationell fond för att sprida fred, demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen. Men de senaste åren har bidragen minskat. Därför blir I-fonden nu Solidaritetsfonden, för att fler ska upptäcka det långsiktiga arbetet för fred, demokrati och rättvisa.

Internationell solidaritet är en viktig del av arbetarrörelsen. I-fonden startades 1979 av arbetarrörelsen och fredsrörelsen, som ett försök att finansiera kampen för demokrati och fred åt alla. Sedan dess har tiotals miljoner samlats in och en mängd projekt genomförts. Men idag vet inte särskilt många vad I-fonden står för, och de senaste tio åren har bidragen börjat minska.
– Palmecentret och våra medlemsorganisationer bedriver omfattande internationell verksamhet och vi ser väldigt bra resultat men vi har varit dåliga på att visa det utåt, säger Anna Melin, handläggare för Solidaritetsfonden vid Palmecentret, som sedan 1992 ansvarar för fonden.

Därför byter man nu namn, och lanserar den nya kampanjsidan www.solidaritetsfonden.se. För behoven minskar inte, tvärtom, allt fler medlemsorganisationer har ansökt om medel till olika internationella projekt. Och Solidaritetsfonden vill ge ett brett stöd.
– Vi stärker svaga grupper i samhället, men arbetar också för att det politiskt ska finnas bättre förutsättningar för att förändra samhället, säger Anna Melin.

En av de allra första insamlingarna hette ”Ljus över Nicaragua”. I kampen mot analfabetismen samlade man då in glödlampor för att bidra till att människor skulle kunna lära sig läsa på kvällarna, när de hade tid. Sedan dess kan listan göras lång på vad man drivit igenom. Bland annat har Solidaritetsfonden bidragit till en blodbuss och ambulans i Gaza, utbildat kvinnor i Pakistan i kvinnors rättigheter, hjälpt barn som mist en förälder i tsunamin att få en utbildning och samordnat kampen mot HIV/Aids.
– Det är ett väldigt långsiktigt arbete. För det tar tid att ändra strukturer i samhället. Det handlar om kontinuitet, säger Anna Melin.

Hon anser att många andra hjälporganisationer främst arbetar humanitärt, vilket också behövs. Men Solidaritetsfonden vill förändra på djupet, genom ett brett folkligt engagemang, starka fackföreningar och politiska partier.
– Vi arbetar utifrån arbetarrörelsens värderingar. Arbetet med fackliga rättigheter och folkbildning är jätteviktigt, och där spelar kunskapen ABF har en stor roll. Delar man arbetarrörelsens värderingar borde Solidaritetsfonden vara ett självklart val om man vill ge pengar.

Det tycker också Ulf Lundgren, ansvarig för den internationella verksamheten på ABFs förbundsexpedition. Han menar att fonden är ett komplement till det arbete som många organisationer liksom ABF redan genomför, och att den därför har betydelse för hela arbetarrörelsen.
– En av fondens styrkor är också att den kan gå in och stötta i länder där arbetarrörelsen och fackligt engagemang inte är tillåtet.

Ulf Lundgren anser att den stora utmaningen nu är att göra fonden mer känd, och där går gärna ABF in och hjälper till med information, säger han. Tillfälliga gåvor behövs, men allra bäst är det med dem som regelbundet ger en liten summa.
– Jag önskar att fler blir månadsgivare och hjälper till att ta ansvar för fondens arbete, säger Ulf Lundgren.

När många ger månadsvis blir det lättare att beräkna hur mycket fonden har att dela ut, menar Anna Melin, och då kan de dels arbeta mer långsiktigt men också satsa på enstaka humanitära insatser. Under jordbävningen i Pakistan 2005 bidrog Solidaritetsfonden till exempel med pengar så att organisationerna de samarbetade med kunde köpa mat och tält.

Nu ska de som ger regelbundet också få ett nyhetsbrev fyra gånger per år, för att bättre kunna följa arbetet som Solidaritetsfonden stödjer. Dessutom hoppas Anna Melin att man ska kunna börja arbeta mer med frivilligas insatser. Och hon är positiv inför fondens framtid.
– Vi ger inte upp, för vi tror att det är möjligt att förändra världen, säger hon.

________________________
Fakta om Solidaritetsfonden:

- Solidaritetsfonden sköts av Olof Palmes Internationella Center. Ordförande i Palmecentret är Lena Hjelm-Wallén. Generalsekreterare är Viola Furubjelke.

- Solidaritetsfondens medel är tryggt placerade i riskfria fonder. Fonden granskas årligen av auktoriserade revisorer från Öhrlings PriceWaterhouseCoopers.

- Enligt stadgarna går Solidaritetsfondens medel till: "uppbyggnaden av fria och demokratiska organisationer som arbetar för frihet, demokrati, social rättvisa och fred i olika delar av världen".

- Anledningen till att Solidaritetsfonden inte har något 90-konto är att organisationer som stödjer politiska partier inte kan beviljas ett sådant konto. Solidaritetsfonden är dock noga med att följa de etiska riktlinjer som finns för insamling.

Om du vill stödja Solidaritetsfonden, sätt in ditt bidrag på:
Pg 570-2 eller gå till www.solidaritetsfonden.se där du också kan lämna en gåva direkt via nätet. Där kan du också anmäla dig som månadsgivare via autogiro.

Elin Swedenmark

2006-12-04

Läs också:

  • Dela artikel
  • Skriv ut

Senast ändrad den 8 juli 2010.